SliderMN Više

Zanatlije pripremile novi zakon o zanatstvu

Prej tvteuta10:31 10 Oktobar 2022

Dvadeset pet zanatskih udruženja usvojilo je u petak predlog novog zakona o zanatstvu koji će dostaviti resornim ministarstvima i svim političkim partijama u Crnoj Gori kao pozicioni dokument pred svake naredne izbore.
Izvršni direktor krovne Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore rekao je da će oni pozvati svoje članstvo da podrže samo one partije koje potpišu MOR. Pregovori počinju već ove sedmice.
Memorandumom je predviđeno da se po uzoru na evropske države kontinentalnog prava na struku prenesu javna ovlašćenja samoregulacije i omogući trajno socijalno partnerstvo koje će rasteretiti državu i ojačati pravni nadzor.
Pozicioni dokument obuhvata sljedeće zahtjeve:
Prenos javnih ovlašćenja za jedinstveni sistem dualnog obrazovanja u zanatstvu, majstorske kvalifikacije, usavršavanje, majstorski ispit i prekvalifikacija kroz jedinstveni sistem utvrđen novim zakonom o zanatstvu uz pravni nadzor nadležnih ministarstava.
Majstorski ispit kao uslov za obavljanje opasnih, rizičnih i deficitarnih zanata iz Priloga A, koji je sastavni dio Zakona.

Javno ovlašćenjevza za vođenje Registra zanatskih majstora, Registra vlasnika privrednih subjekata u slobodnim zanatima i djelatnostima sličnim zanatu, Registar privrednih subjekata iz člana 75, stavovi 3 i 4 prijedloga novog Zakona, Registar učenika u zanatstvu i Registar vještaka zanatske struke.

Javno ovlašćenje za imenovanje vještaka zanatske struke.

Postavljanje majstorskog ispita na VI. stepen sa dosadašnjeg IV-2 stepena Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOKa), čime se ne priznaje status bečelora, već se podiže nivo kvalifikacija bez koje su neophodne za uspješno vođenje preduzeća.

Jačanje organizacija zanatstva kroz obavezno članstvo u Zanatskoj komori Crne Gore i javna ovlašćenja zanatskih udruženja prilikom sprovođenja zanatskih i majstorskih ispita. Visinu članarine donosi demokratski izabrana skupština, koja se bira po najvišim demokratskim standardima utvrđenim u Prilogu C predloženog Zakona a koju zatim potvrđuje nadležno ministarstvo.

Početno finansiranje javnih ovlašćenja Zanatske komore CG (ZaKom) do ostvarenja potpune samoodrživisti od naplate članarina i usluga uz obavezan nadzor nadležnog ministarstva.
Prostorije za ZaKom i regionalne zanatske biroe uključujući zemljište za izgradnju kompetencijskih centara.

Formiranje ministarstva zanatstva i malih i srednjih preduzeća zbog implementacije Zakona, izrade vertikalnih strategija za stabilizaciju i podjednak razvoj svih branši, kao i zbog kreiranja programa za generiranje tražnje.

Imenovanje ministara za ovo ministarstvo uz prethodno pribavljenu saglasnost Zanatske komore Crne Gore  (ne stoji u Zakonu već samo u MORu).

Podrška svim predloženim amandmanima za izmjenu ostalih zakona u članu 104, a sve radi otvaranja prostora za njegovu nesmetanu primjenu.

Obavezivanje partija potpisnica MORa da će šefovi njihovih poslaničkih klubova ili skupštinski predstavnici/ce, koje partija odredi, biti predlagači i supotpisnici prijedloga Zakona sa drugim parlamentarnim partijama koje budu podržale MoR ukoliko Vlada ne prihvati aktuelni prijedlog zanatlija u Radnoj grupi i nakon javnih rasprava, te da neće podnositi naknadne amandmane.

Princip uključenosti posloprimaca u 1/3 svih gremija strukovnih udruženja i ZaKom-a radi izbjegavanja sindikalnih tenzija, uključujući obavezno članstvo i svih zaposlenih u privrednim subjektima ali bez obaveze plaćanja članarine a sve radi stvaranja inkluzivnog poslovnog ambijenta i podizanja kulture privatnog preduzetništva.

Predlog Zakona se može pogledati ovdje: https://bit.ly/Zakon-o-zanatstvu_Draft_220905 a otpisnici Memoranduma su:
JU Zanatska komora Crne Gore (ZaKom)
nvo Zanatsko-preduzetnička komora Crne Gore (ZanaPredaK)
nvo Udruženje hotela Crne Gore (MHA)
nvo Udruženje poslastičara Crne Gore (UPOS)
nvo Udruženje fotografa Crne Gore (UFCG)
nvo Udruženje zanatlija motornih vozila Crne Gore (UZAM)
nvo Udruženje zanatskih pekara Crne Gore (UPEK)
nvo Udruženje umjetničkih zanatlija Crne Gore (UZUS)
nvo Udruženje zlatara Crne Gore (UZAT)
nvo Udruženje kamenorezaca Crne Gore (UKAM)
Udruženje za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost (OBINEM) – pri nvo Komori
Udruženje krojačica visoke mode – pri nvo Komori (KrojiMo)
Udruženje info-elektroničara Crne Gore – pri nvo Komori
nvo Crnogorsko udruženje štampara
nvo Udruženje preduzetnica Crne Gore (UZAP)
nvo Savez frizera i frizerskih klubova Crne Gore (SFiFK CG)
nvo Savez frizerskih klubova Crne Gore (SFK CG)
nvo Regionalna razvojna agencija Ulcinj biznis asocijacija (RDA UBA)
nvo Udruženje gastronoma Ulcinj (GASU)
nvo Klub frizera i kozmetičara Zoran (KuFiK Zoran)
nvo Klub frizera Podgorice (KuFiK PG)
nvo Vrijedne ruke Bihor
nvo Atelje starih zanata Kotor
nvo Atelje umjetničkih zanata Bar
nvo Društvo za potpomaganje i razvoj zanatstva

  • 1

    Radio