AKTUELNO Više

Zabrana kretanje od Shtoja prem Adi Bojani

Prej tvteuta11:09 31 Mart 2020

ODLUKA

O zabrani kretanja automobila i fizičkih lica od raskrsnice Štojski put – Bojana do Ada i Svetog Nikole i obalama rijeke Bojane

IZabrana se ne odnosi na vlasnike restorana i zaposlene angažovane na održavanju i zaštiti objekata.

II O realizaciji ove odluke starat će se Služba komunalne policije uz podršku Uprave policije Crne Gore – odjeljenje bezbjednosti Ulcinj.

III Odluka važi do ukidanja mjera o sprječavanju širenja koonavirusa

Obrazloženje

Odluka o zabrani je donešena u skladu sa aktuelnom situacijom u borbi za sprječavanja širenja koronavirusa, jer je uočeno da se na ovom prostoru kreću i okupljaju građani u broju koji je suprotan naredbi i mjerama NKT o kretanju vozila i broju građana, odnosno ne poštuje se „zabrana prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trgovi, trotoari, ulice, parkovi, šetališta, plaže i slično), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke“ – Odluka NKT od 24.03.2020.

Ova zabrana se ne odnosi na vlasnike restorana, odnosno zaposlene i druge koje zbog prirode posla moraju osigurati održavanje i zaštitu objekata.

U skladu sa zakonskim ovlašćenima Predsjdnik Opštine, koji je istovremeno i rukovodilac Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje uz saglasnost članova Opštinskog Tima, donio je citiranu odluku.

  • 1

    Radio