SliderMN Više

Za ponedjeljak zakazana sjednica SO Ulcinj

Prej tvteuta13:50 28 Jul 2023

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj, Ardian Mavrić, zakazao je za 31. jul sjednicu Skupštine Opštine Ulcinj, na kojoj će se naći 11 tačaka Dnevnog reda.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

– Usvajanje zapisnika Prve sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj, održane dana 29.03.2023. godine.
1. Pitanje i odgovori odbornika;
2. Predlog Završnog računa Budžeta Opštine Ulcinj za 2022.godinu;
3. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku i izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena“ Ulcinj;
4. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju mjesne zajednice “Pistula“.
5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju cjenovnika korišćenja javnih parkirališta D.O.O.“Parking Servis“ Ulcinj broj 169/23-2 od 21.03.2023.godine,
6. Predlog odluke o lokalnim administrativnim taksama;
7. Predlog odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Ulcinj;
8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Javnom preduzeću za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj za 2023. godinu;
9. Predlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave za 2022.godinu;
10. Predlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenim radovima i preduzetim mjerama o prethodnoj lovnoj 2022/23 godini, broj 176 od 27.03.2023. godine.

IZBOR I IMENOVANJA

11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora D.O.O. „Parking Servis“ Ulcinj;

Sjednica će se održati dana 31.07.2023.godine (ponedjeljak) u Velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj, sa početkom u 12:00 časova.

 

  • 1

    Radio