SliderMN Više

Za 15 dana pojačanog inpekcijskog nadzora u 6 opština na primorju UIP izvršila 2.032 kontrola

Prej tvteuta14:25 19 Jul 2023

UIP: U Ulcinju, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom od 3. jula počeo je pojačani inpsekcijski nadzor u kom učestvuje 5 inspekcija Uprave za inspekcijske poslove. U prvih 15 dana izvršena su 2.032 inspekcijska nadzora od čega 1.713 redovna, 192 po inicijativi i 127 kotrolnih nadzora. Prilikom ovih kontrola utvrđeno je 1.409 nepravilnosti pri čemu je izdato 2.038 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 933.000,00 eura i izdato je 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. U izvještajnom periodu tržišna inspekcija je za nepoštovanje neradne nedelje i neradnih dana tokom državnog praznika izdala 69 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 33.100,00 eura i tom prilikom zatvorila 49 objekata.
Saradnja sa lokalnim službama je na zavidnom nivou i ista je doprinijela ovakvim rezultatima za prvih 15 dana pojačanog inspekcijskog nadzora.
Ovako značajan broj nadzora govori o ažurnosti i prisutnosti naših inpektora na terenu što je jako važno u jeku turističke sezone kada je pojačan intezitet poslovnih procesa u svakoj privrednoj sferi.
Takođe, napominjemo da će turistički centri u Kolašinu, Žabljaku i rafting centri u sjevernoj regiji  kao i centralna regija – Skadarsko jezero, biti u fokusu inspekcijskih nadzora tokom predstojećeg perioda, pored redovnih kontrola koje se odvijaju po planu.
Pozivamo sve privredne subjekte da poštuju trenutno važeće propise i time doprinesu što povoljnijem poslovnom ambijentu u Crnoj Gori.

Uprava za inspekcijske poslove

  • 1

    Radio