AKTUELNO Više

VRATILE SE RODE

Prej tvteuta12:25 8 Septembar 2017

Rode su familija visokih ptica, dugih nogu i vratova, dugog i tvrdog kljuna. Rode su aktivne uglavnom danju. Vrlo su osjetljive na nagle klimatske promjene.

Većina roda nema glasne žice, te su nijeme i u gnijezdu komuniciraju uglavnom klepetanjem kljunom. Neke, međutim, kao što je crna roda, mogu da pjevaju.

Rode žive po preko 20 godina. Bijele rode žive i po preko 30 godine.

Mnoge vrste roda su ptice selice. Uglavnom lete u jakim zamasima, jedreći u zraku, čime štede energiju, ali su im za to potrebne tople vazdušne struje.

Nekada se smatralo da rode imaju samo jednog životnog partnera. Međutim, nakon što se odsele na jug dešava se, mada rijetko, da rode promijene partnera. Tako su i ova dva primjerka rodi stigle u naš grad, i to na Velikoj plaži. Upravo zato što se rijetko gledaju,ekipa RTV Teuta željela je da zabilježi njihovo kretanje.

Vratile su se rode, a one nose i mnogo simbolizma a i poneku lijepu priču.

  • 1

    Radio