AKTUELNO Više

Vlasnicima nelegalnih objekata u Ulcinju dostupni novi rokovi za predaju zahtjeva

Prej tvteuta13:45 12 Septembar 2020

Izmjenama Zakona o legalizaciji nelegalnih objekata koji su donešeni sredinom avgusta, su se ispravili neki nedostaci u odnosu na prethodnu verziju. Glavni gradski arhitekta Opštine Ulcinj Aleksandar Dabović kazao se da ovim izmjenama ukidaju rokovi za dostavu dokumentacije, te se i zakašnjeli zahtjevi koji su predati nakon prvobitnog roka mogu ponovo predati.
„Druga olakšavajuća okolnost je da je  sada potrebno uraditi geodetski premjer,  koji se mora ovjeriti u katastru, i nakon toga odgovarajuće privredno društvo koje ima licencu za reviziju utvrđuje da li se objekat nalazi na orto-foto snimku i da li je isti usklađen sa planskim dokumentima.Za objekte koji su urađeni nakon orto-foto snimka, ali ih je prepoznao Prostorni plan će takođe moći da nastave proces legalizacije. „, kazao je Dabović.
On je gostujući u jutarnjem programu TV Teuta „Novi Dan“ kazao da su „prestali da broje nelegalne objekte nakon orto-foto snimanja“, ali da je nakon tog procesa, prema njegovoj procjeni izgrađeno oko 500 – 600 novih objekata.
Podaci koje je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma , pokazuju da je najviše objekata bez građevinske dozvole u Podgorici, dok je na drugom mjestu Ulcinj sa 4.754 objekta bez dozvole, dva bez upotrebne dozvole i sa 69 prekoračenja u gradnji.

  • 1

    Radio