SliderMN Više

Vlada povećala udio u Ulcinjskoj rivijeri: Za dva miliona uzeli 11,9 odsto akcija

Prej tvteuta14:55 15 Novembar 2022

DAN –  Vlada Crne Gore postaće vlasnik 11,87 odsto akcija Ulcinjske rivijere, epilog je situacije koja je počela prije pet godina, kada su nesaglasni manjinski akcionari podnijeli Ulcinjskoj rivijeri zahtjev za otkup akcija po cijeni od 10,5 eura po akciji.

Manjinski akcionari nisu bili saglasni sa odlukom Skupštine akcionara o davanju u dugoročni zakup dijela imovine tog preduzeća.

Tada su Karizmi dati na 30 godina hoteli „Olimpik“ i „Belvi“ sa depadansima.

Dakle, vlasnici 181.073 akcije su Ulcinjskoj rivijeri tražili da im po Zakonu o privrednim društvima isplati 10,5 eura po akciji, koliko im je bila cijena na dan održavanja Skupštine akcionara, kada je donesena odluka o davanju zemljišta u dugoročan zakup.

Ulcinjska rivijera nije imala 1,9 miliona eura da im plati za akcije, pa su mali akcionari pokrenuli sudske postupke u cilju naplate potraživanja po prosječnoj tržišnoj vrijednosti koje su akcije imale na berzi, na  31. oktobar 2017.

– S obzirom da Ulcinjska rivijera nije bila u finansijskoj mogućnosti da postupi u skladu sa presudama i isplati obaveze prema manjinskim akcionarima, Vlada je izvršila preusmjeravanje sredstava iz budžeta prema Ulcinjskoj rivijeri, na ime isplate potraživanja.

Na taj način, Ulcinjska rivijera je postala akcionar društva sa 181.073 akcija i dugom prema Vladi od 2,22 miliona eura – piše u informaciji usvojenoj na posljednjoj sjednici Vlade.

Akcije su koštale 1,9 miliona, a ostatak do 2,2 miliona čine zatezne kamate i sudski troškovi.

Sve je to Vlada platila, pa je akcije nisu ispale 10,5 eura po akciji već 12,3 eura po akciji, odnosno, morala je da da plati 330,000 više, jer Ulcinjska rivijera nije postupila po zakonu i isplatila nesaglasne akcionare.

Vlada Duška Markovića je aprila 2019. donijela zaključke, kojim je Ministarstvo finansija i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, obavezala da pokrenu postupak konverzije duga HTP Ulcinjska rivijera prema Vladi u akcijski kapital.

Međutim, nakon analiza je utvrđeno da bi primjena takvog modela nanijela ekonomsku štetu Vladi, pa je predloženo da se akcije koje su otkupljene od manjinskih akcionara, prenesu ugovorom o vansudskom poravnanju, pri čemu bi Vlada dobila 181.073 akcije Ulcinjske rivijere.

Vlada sada ima 10,14 odsto akcija Ulcinjske rivijere, nakon poravnanja, odnosno prenosa akcija, imala bi 22,02 odsto kapitala Ulcinjske rivijere.

Prenos akcija je 10. oktobra podržalo Ministarstvo finansija, nakon što je dobilo mišljenje od zaštitnika imovisnko-pravnih interesa Crne Gore.

Odbor direktora Ulcinjske rivijere je 28. oktobra donio odluku o otuđenju (prenosu) sopstvenih akcija na ime namirenja duga društva prema Vladi i ovlastio izvršnog direktora Bojana Đakonovića da potpiše ugovor o vansudskom poravnanju sa Vladom.

Na posljednjoj sjednici Vlada je usvojila informaciju o realizaciji zaključaka iz 2019.  kojom se potvrđuje vansudsko poravnanje sa Ullcinjskom rivijerom, odnosno prenos akcija za 2,2 miliona eura.

 

  • 1

    Radio