SliderMN Više

Vlada odobrila sredstva za izradu studije – korak bliže otvaranju naučnoistraživačke ustanove u Ulcinju

Prej tvteuta12:00 10 Januar 2023

Vlada je usvojila Informaciju o prenosu sredstava Opštini Ulcinj za potrebe izrade „Studije izvodljivosti za izgradnju naučnoistraživačke ustanove u Opštini Ulcinj“.

Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja da Opštini Ulcinj uplati  74.481 eura, koji će biti korišćeni isključivo za potrebe realizacije Studije izvodljivosti.

„Zakonom o budžetu Crne Gore za 2022. kroz usvojeni poslanički amandman, otvorena je posebna budžetska pozicija nekadašnjeg Ministarstva ekonomskog razvoja. U okviru Programa 15 031 Digitalna ekonomija, Potprograma 15 031 002 Inovacije i tehnološki razvoj uvrštena je Aktivnost 15 031 002 005 „Izrada Studije izvodljivosti za izgradnju naučnoistraživačke ustanove u Opštini Ulcinj“ za koju je opredijeljen iznos od 74,481.96 eura.

Nakon organizacionih promjena u sastavu Vlade Crne Gore, te usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. predmetni Program, Potprogram i Aktivnost, kao i opredijeljeni iznos za ove namjene prenešeni su u nadležnost Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja-navodi se u Vladinoj informaciji.

Priprema Plana javnih nabavki i sprovođenje javnih nabavki bili su mjesecima onemogućeni zbog situacije izazvane sajber napadom na Vladinu infrastrukturu, zbog čega je izrada Studije izvodljivosti za izgradnju naučnoistraživačke ustanove u Opštini Ulcinj bila glavna tema prilikom posjete ministarke nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljane Šćepanović Opštini Ulcinj 14. oktobra 2022.

Neposredno nakon zvanične posjete, Opština Ulcinj obratila se Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja Zahtjevom za prenos sredstava  koji se odnosi na Studiju izvodljivosti.

„Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti nadležnost Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja nije osnivanje i izgradnja naučnoistraživačkih ustanova, već samo njihovo licenciranje, te da strateški okvir za naučnoistraživačku djelatnost nije utvrdio posebne analize naučnoistraživačkih potencijala Ulcinja, a da za građane i građanke Opštine Ulcinj ova studija predstavlja prioritetnu aktivnost i veliki potencijal privlačenja investicija, što u krajnjem može biti dobra osnova za podršku naučnoistraživačkim aktivnostima u ovom dijelu Crne Gore i sa centralnog nivoa, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja uvažilo je zahtjev smatrajući ga svrsishodnim i proceduralno jedino mogućim rješenjem, zbog čega predlaže prenos sredstava za ove namjene Opštini Ulcinj“, naveli su iz Vlade.

Ugovor ministarstva  i Opštine Ulcinj o realizaciji sredstava za potrebe izrade ove studije, dodaju iz Vlade, utvrdiće nekoliko ključnih obaveza za Opštinu koje se odnose na: korišćenje posebnog podračuna za potrebe realizacije Studije izvodljivosti, poštovanje transparentnosti postupka javne nabavke, koja mora biti realizovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i obezbjeđivanja nekomercijalnog korišćenja buduće naučnoistraživačke ustanove.

„Ako Studija ukaže da je ovakva ustanova izvodljiva na teritoriji Opštine Ulcinj, ona treba da bude otvorena za sve korisnike – naučnike, istraživače i druge zainteresovane strane“, ističu iz Vlade.

  • 1

    Radio