VDT:Ubistvo u Tuzima ukazuje na neophodnost hitnog usaglašavanja zakonodavstva

Prej tvteuta14:58 6 Oktobar 2021

Postupajući tužilac nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom ličnosti, niti kaznenom evidenciom prijavljenog lica, a Osnovno državno tužilaštvo je u slučaju prijave Šejle Bakije donijelo zakonitu odluku, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva.

„Ubistvo mlade djevojke u Tuzima opomena je za čitavo društvo i pokazatelj da sve državne institucije treba sa povećanim senzibilitetom pristupaju svim slučajevima porodičnog nasilja. Istovremeno se nameće potreba što hitnijeg usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa međunarodnim standardima prema kojima se svaki oblik nasilja u porodici tretira kao krivično djelo“, navode iz Višeg državnog tužilaštva.

Postupajući po nalogu v.d.-a Vrhovnog državnog tužioca da Više državno tužilaštvo u Podgorici, kao neposredno nadležno za Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, izvrši detaljnu provjeru postupanja ODT Podgorica u konkretnom slučaju, pribavljeni su spisi predmeta i izjašnjenje postupajućeg tužioca.

„Utvrđeno je da postupajući tužilac nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom ličnosti, niti kaznenom evidenciom prijavljenog lica, da je obaviješten da prijavljeno lice ranije nije evidentirano za porodično nasilje. Postupajući tužilac, istovremeno je, obaviješten da podnositeljka prijave ranije nije podnosila prijave protiv prijavljenog lica. Utvrđeno je da je postupajući tužilac procijenio da ne postoje elementi bića krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, imajući na umu činjenicu da Krivični zakonik Crne Gore (član 220) propisuje da ovo krivično djelo postoji u slučaju kada učinilac, primjenom grubog nasilja, naruši tjelesni ili duševni integritet člana svoje porodice“, navode iz VDT-a.

Takođe je, kako navode,  utvrđeno da je postupajući tužilac, imajući u vidu navode iz prijave, sadržinu obavještenja prikupljenih od podnositeljke prijave, uzimajući u obzir sve prikupljene činjenice i dokaze, utvrdio da nema elemenata krivičnog djela proganjanje(član 168a Krivičnog zakonika Crne Gore).

S obzirom na to da je Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici(član 36, stav 2) propisano kao prekršajno djelo ako član porodice prijeti napadom ili izaziva opasnost koja može prouzrokovati osjećaj lične nesigurnosti ili psihičku bol drugog člana porodice, postupajući tužilac je službenicima Uprave policije izdao obavezujući nalog da se prijavljeno lice liši slobode i u zakonskom roku sprovede sudiji za prekršaje.

Postupajući po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, službenici Uprave policije Centra bezbjednosti Podgorica lišili su slobode prijavljeno lice koje je, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, privedeno Sudu za prekršaje u Podgorici.

„Sud za prekršaje je prihvatio svoju nadležnost, odnosno činjenicu da je u pitanju prekršaj, jer bi u slučaju drugačijeg stava imao obavezu da spise predmeta uputi Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici radi ocjene da li se u prijavljenim radnjama stiču elementi bića krivičnog djela. Sud se, kao što je navedeno, u konkretnom slučaju saglasio da je riječ o prekršaju, te nakon okoncanog glavnog pretresa donio Rješenje kojim se okrivljeni oslobađa krivice.    Nakon sveobuhvatne analize dostavljenih spisa predmeta i detaljnog izvještaja postupajućeg tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Više državno tužilaštvo u Podgorici je utvrdilo da je u konkretnom slučaju donijeta zakonita odluka“, navode iz VDT-a.

Više državno tužilaštvo

  • 1

    Radio