Uncategorized Više

Valorizacija Pristana

Prej tvteuta12:06 22 Januar 2015

Raspisan je Međunarodni konkurs za arhitektonsko-urbanističko rješenje za Pristan, i biće otvoren do 19. Marta.  Cilj konkursa je da pronadje rješenje, koje će na najefikasniji način valorizovati ukupni potencijal zone Pristana. Na čelu Komisije za osjenjivanje prispjelih projekata je predsjednik Opštine Fatmir Đeku, a članovi su  arhitekti Rifat Alihodžić, Zana Sarvan, Fuad Mavrić, Nikola Drakić, Suada Ismailaga, Mirlinda Cena i Dunja Bilalagić, te Mustafa Gorana i Mehmet Tafica.

  • 1

    Radio