SliderMN Više

Usvajanjem Strateškog plana građanima Ulcinja bi se umnogome poboljšali uslovi života

Prej tvteuta12:57 10 Februar 2022

Strateški plan  razvoja opštine Ulcinj za period 2022-2028. godina, predstavlja ambiciju lokalne uprave da stvori uslove za brži lokalni ekonomski i sveobuhvatni razvoj opštine, na održivoj osnovi, nastojeći da na najbolji način iskoristi raspoložive resurse i potencijale. Strateški dokument Opštine Ulcinj sastoji se od opisa trenutnog stanja, potencijalnih mogućnosti i davanja smjernica za njihovo kvalitetnije korišćenje u cilju realizacije ciljeva utičuči na podizanje standarda života stanovništva korišćenjem privrednih, prirodnih i ljudskih resursa, naročito u oblastima turizma, energetike, malih i srednjih proizvodnih preduzeća kojima se povećava zaposlenost, zaštite životne sredine i sl.

“ Njegova izrada otpočela je fazom identifikovanja njegovog trajanja, te je zaključeno da ga je potrebno uraditi u periodu  od sedam godina.  Ovaj period ocijenjen je kao najoptimalniji zbog optimizacije aktivnosti, u smislu realne ocjene njegovog izvođenja a samim tim i veće izvjesnosti“, kazala je menadžerka Opštine Ulcinj Aldina Nikočević.

Ovaj plan, koji je detaljno pojašnjen na više od dvijestotina stranica sadrži niz oblasti  i komponenti na kojima se lokalna samouprava treba fokusirati. Prema riječima naše menadžerke opštine, do usvajanja ovog izuzetno značajnog dokumenta moglo bi doći na prvoj narednoj sjednici lokalnog parlamenta.

„Nacrt Strateškog plana usvojen je od strane Konsultativne grupe i u skladu sa protokolima, nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva ekonomskog razvoja, predat je Skupštini na usvajanje i naći će se na prvoj proljećnoj sjednici Skupštine i nadam se da će se usvojiti“, smatra Nikočevićeva.

Radna kao i konsultativna grupa formirana je od strane predstavnika lokalne samouprave, javnih i privatnih institucija i organizacija, predstavnika NVO sektora, kao i eksperata iz pojedinih oblasti, koji su svojim radom, iskustvom i uticajem doprinijeli identifikovanju problema, potencijala, razvojnih šansi, razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera za njihovo ostvarivanje. Koz niz sastanaka predočeni su brojni problemi ali sugestije u ciju poboljšanja kvaliteta života opšteg stanovništa u Ulcinju.

„Ovaj strateški dokument izrađen je kroz veoma izražen participativni pristup, prije svega to podrazumijeva uključenost svih zainteresovanih strana. Mogu reći da sam veoma zadovoljna jer je dat veoma snažan doprinos u razvoju ovog dokumenta“, kazala je Nikočevićeva.

Razvoj i valorizacija turističkih, poljoprivrednih potencijala, zaštita životne sredine – samo su neke od oblasti koje su detaljno obuhvaćene ovim planom.

Kroz usvajanje ovakvog sveobuhvatnog dokumenta, kvalitet života građana Ulcinja, kako užeg tako i ruralnog područja mogao bi konačno biti značajno unaprijeđen. Nikočevićeva smatra da bi se kroz Strateški  plan  odredio dalji put razvoja opštine Ulcinj, kojima bi se riješila brojna životna pitanja.

Građani nacrt Strateškog plana mogu pogledati na internet stranici Opštine Ulcinj.

Više o ovoj temi poslušajte u emisiji „Hronika Ulcinja“, u petak 11. februara od 20:30h.

S. Vukčević

  • 1

    Radio