POLITIKA Više

UŠĆE NIKAD UŽE, ČEKA SE REAKCIJA UPRAVE ZA VODE

Prej tvteuta16:22 9 Avgust 2017

Zbog nedostatka većih padavina voda iz Skadarskog jezera otiče u znatno manjim količinam što olakšava nagomilavanje pjeskovitog materijala, što jw dovelo do toga da se ušće rijeke Bojane  polako zatvara.  Ribari i vlasnici brodova koji prevoze putnike na ovom dijelu su i više nego zabrinuti. Oni su  osuđeni   da plovnim vozilima ulaze kroz zajedničko ušće na samoj granici sa Albanijom.

„Ovoliko plitko ušće ne pamte ni stariji ribari. Svakodnevno svoj red vožnje produžavam za po dva sata jer u rijeku mogu ući jedino sa drugog, zajedničkog ušća“, kazao je vlasnik broda za prevoz putnika Željko Đurišić.

„Ja sam jutros pokušao da uđem u Bojanu svojim brodom i morao sam da se parkiram na kopno. Ušće se odavno nije produbljavalo i evo do kakvih posljedica je došlo“, kazao je za TV Teuta  vlasnik kućice na Adi  Milorad Žižek.

Širina ušća ovih dana mjeri se u svega par metara. Zabrinjavajuće je što sliv rijeke u poslijepodnevnim časovima ide  uzvodno, a obzirom na to da more svakodnevno nanosi  velike količine pijeska čini se da ni najmanja plovna vozila uskoro neće moći ući u rijeku.

Ovih dana očekuje se reakcija Uprave za Vode koja djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja koja bi donijela odluku o hitnoj intervenciji na Ušću rijeke. Ukoliko se to ne dogodi što prije, pjeskoviti talog će se još više nagomilavati što bi sa sobom moglo donijeti nesagledive posljedice.

  • 1

    Radio