TURIZAM @sr Više

Umanjenje naknada za zakupce plaža od 50 do 70%

Prej tvteuta16:24 13 Avgust 2020

Zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore donijelo je odluku prema kojoj se korisnicima i zakupcima koji obavljaju djelatnosti sezonskog ili cjelogodišnjeg karaktera u zahvatu Morskog dobra   godišnje naknade umanjuju za 50%. Podnosioci zahtjeva su do kraja jula mogli da podnesu inicijativu za izmjenu ugovornih odredbi i zahtjeve za mirovanje ugovora u tekućoj sezoni, sa obavezom ispunjenja ugovornih obaveza. Onima koji su ipak odlučili da svoja kupališta ove godine ne stave u funkciju, naknada će se umanjiti za do 70%.

Iako se dio vlasnika kućica na Adi Bojani nadala da će i njima ove godine biti umanjene godišnje naknade, iz Morskog dobra i Ministarstva turizma kazali su da je to nerealno očekivati, obzirom na to da kućice na Bojani, izuzev restorana, ne spadaju u objekte koji se koriste u privrednu djelatnost.

 Odlukom Vlade u svim javnim preduzećima plata funkcionerima koji su u okviru grupe A i B umanjiće se za 50 odsto, što je slučaj  i u Morskom dobru, te će u ovom preduzeću najvišim funkcionerima biti umanjene avgustovska i septembarska primanja.

  • 1

    Radio