TURIZAM @sr Više

Ulcinjske plaže ostaće bez pijeska ako se nešto hitno ne učini

Prej tvteuta15:36 4 Januar 2020

Iz NVO „Zeleni korak“ upozoravaju javnost da bi ulcinjske plaže mogle ostati bez pijeska ako se po tom pitanju ne reaguje hitno. Usljed brojnih prirodnih faktora, od kojih su klimatske promjene svakako onaj najbitniji, u dijelu plaže voda je potkopala borove i doprla do objekata ovog naselja, što do sada nije zabilježeno.

„Crnogorska i albanska strana ne sarađuju dovoljno  u dijelu ekološke prekogranične saradnje, otpada i otpadnih voda i drugih problema koje Crna Gora i Albanija nažalost godinama ne rješavaju. Ako se ovako nastavi, plaže će za koju godinu postati nestati“, upozorava Hodžić.

 Na ušću rijeke Bojane  i ovih dana je u toku vađenje sedimenata iz korita. Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Momčilo Blagojević nedavno je izjavio da je uklonjeno oko 140.000 kubika materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane čime se obezbijedila protočnost same rijeke. 

„Nakon ispitivanja koje je izvršeno, pokazalo se da je ovaj materijal kvalitetan i on će se  iskoristiti za novu plažu, tj. proširivanje na Adi Bojani, oko 30.000 m2 nove površine”, kazao je Blagojević.  U tom resoru navode da je izvedenim radovima dobijen ponovo prostor koji je tokom vremena izgubljen.

  • 1

    Radio