EKONOMIJA Više

UIP: Za 3 mjeseca izrečene kazne u iznosu od 2,8 miliona eura

Prej tvteuta15:03 5 Septembar 2023

Inspektori Uprave za inspekcijske poslove (UIP) obavili su 8,13 hiljada inspekcijskih nadzora tokom turističke sezone na primorju i izdali 6,59 hiljada prekršajnih naloga u iznosu od 2,84 miliona eura.

Radna, turistička, zdravstvena, sanitarna i tržišna inspekcija učestvovale su u pojačanom nadzoru pri čemu je oko 80 inspektora radilo na teritoriji Ulcinja, Bara, Budve, Tivta, Kotora i Herceg Novog u periodu od 4. jula do 28. avgusta.

„U izvršenim inspekcijskim pregledima utvrđeno je 4,69 hiljada nepravilnosti, donijeto 1,47 hiljada rješenja o otklanjanju nepravilnosti i bilo je 873 ukazivanja, što ukazuje na to da su se naši inspektori vodili načelom preventivnosti i u toku pojačanog inspekcijskog nadzora u situacijama gdje je to bilo moguće“, navodi se u saopštenju.

Za počinjene prekršaje izdato je 6,59 hiljada prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 2,84 miliona eura i podnijeta su 42 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka područnim sudovima za prekršaje.

„Cilj rukovodstva je isti kako tokom sezone, tako i u ostalim periodima godine, a to je da se sa inspektorima kojima Uprava raspolaže pokrije što veći teren i da pri tome nema selektivnog pristupa, već se jednoobrazno postupa sa svim subjektima nadzora“, rekli su iz UIP-a.

Iz Uprave su saopštili da je posebna pažnja u danima iza nas bila posvećena kontroli poštovanja Zakona o radu u dijelu angažmana maloljetnika.

„U vezi sa tim, Inspekcija rada izdala je 168 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 113,7 hiljada eura i podnijela dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i to najvećim dijelom zbog rada bez sedmičnog odmora u trajanju od dva uzastopna dana, gdje je izdat 41 prekršajni nalog u iznosu od 42,1 hiljadu eura, podnijet je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka“, navodi se u saopštenju.

Osim toga, nepravilnosti koje su zatečene ticale su se rada noću, rada bez pisane saglasnosti roditelja, usvojioca, hranitelja ili staratelja, kao i rada bez nalaza nadležnog zdravstvenog organa kojim se utvrđuje sposobnost maloljetnika za obavljanje poslova za koje zaključuje ugovor o radu.

„O ovim aktivnostima i rezultatima Uprave obavješten je i Ombudsman koji je u prethodnom periodu takođe apelovao da se obrati pažnja na maloljetna zaposlena lica i njihova prava. Na ovaj način skrenuta je posebna pažnja svim poslodavcima da nema mjesta kršenju Zakona o radu i da je briga o zaposlenima naročito onim najmlađim obaveza svih“, zaključuje se u saopštenju.

  • 1

    Radio