POLITIKA Više

U Ulcinju je počeo sa radom Savjet za poboljšanje položaja Invalidnih lica i osobama sa smetnjama u razvoju

Prej tvteuta15:40 15 Septembar 2018

Danas je u  sali Skupštine Opštine Ulcinj, održana  prva sjednica Savjeta za poboljšanje položaja osobama sa smetnjama u razvoju. Sjednicom je predsjedavo predsjednik Sabri Halili. U svom uvodnom izlaganju, predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj dr.Ilir Čapuni  je  istakao  značaj ovog savjeta, ali  i obaveze  koje su pred savjetom, a  sve u cilju stvaranja ambijenta  jednakih šansi   i uslova za lični i profesionalni rayvoj svih geađana u Ulcinju.  Čapuni je takođe istakao da se moraju stvoriti svi preduslovi da invalidna  lica i osobe  sa smetnjama u razoju  moraju imati adekvatan pristup institucijama, bilo da su  u pitanju  stepenice ili bilo koje druge prepreke, koje otežavaju pristup invalidnim licima, licima ometena u razvoju.

Skender Elezagić je upoznao prisutne   sa korpusom prava i obaveza, koje se odnose na ovu problematiku. Članica Savjeta  Dr. Majlinda Kurt je upoznala prisutne o do sada preduzetim mjerama koji su vidljivi i  značajni za navedena lica: instalacija lifta u Domu zdravlja „Bogdan Vujošević“ U Ulcinju.  Mirjeta Đoni je upoznala prisutne  članove savjeta na obaveze  koje proizlaze iz Ustava i Zakona,  a  tiče se  na inkluzije navedenih  lica  u institucijama  sitema  i zaključila  da je  jedna osoba već ostvarila pravo i radi u organima lokalne uprave Opštine Ulcinj. Magdalena  Đonović, je u svom izlaganju navela sve problem sa kojima se svakodnevno suočvaju osobe ometene u razvoju i invalidi u Opštini Ulcinj, počevši  od nedostaka  mjesta za parkiranje, oznake na automobilima, pa sve do pristupa plažama i institucijama.  Na kraju je zaključila  i  izrazila spremnost da  svoju energiju i iskustvo stavi na raspolaganje,  u rješavanju ovih problema.

Služba za medije Skupštine Opštine Ulcinj

  • 1

    Radio