SliderMN Više

U srijedu sjednica SO Ulcinj

Prej tvteuta13:21 19 Decembar 2022

Obavještavamo Vas da Druga sjednica Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj, koja je bila zakazana za 07.12.2022, održaće se 21.12.2022.(srijeda) godine sa početkom u 11:00 časova.

Ovo je dnevni red za sljedeću sjednicu:

 

– Usvajanje zapisnika Prve sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 13.10.2022. godine

 

 1. Pitanje i odgovori odbornika
 2. Predlog odluke o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad odborničkih klubova,
 3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke Organizacije Opštine Ulcinj,
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje prava službenosti radi postavljanja dva 10Kv kablovska voda od TS10/0,4 kv 2×1000 Kva, Pinješ 4 KO Ulcinj,
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu DOO Možura za 2021. godinu,
 6. Predlog Zaključka o usvajanju izvještaja o radu i godišnjeg završnog računa za 2021.godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Sirena Ulcinj,

 

      IZBOR I IMENOVANJE

 

 1. Predlog Rješenja o obrazovanju komisije za izradu izmjene i dopune Statuta,
 2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju odbornika koji prisustvuju sklapanju braka.
 3. Predlog Odluke o izmjenima i dopunama Odluke o imenovanje predsjednika i članova Odbora za planiranje prostora, zaštitu žvotne sredine.

 

 

 

 

 • 1

  Radio