SliderMN Više

U srijedu sjednica SO Ulcinj, glavna tačka dnevnog reda Budžet za 2023.

Prej tvteuta11:44 27 Decembar 2022

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj, Ardian Mavrić, za srijedu, 28. decembar sazvao je Treću sjednicu Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Opštine Ulcinj, za koju je predložen sljedeći dnevni red:

 

 – Usvajanje zapisnika Druge sjednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 21.12.2022. godine;

 1. Pitanja i odgovori odbornika;
 2. Predlog Programa rada Skupštine Opštine Ulcinj za 2023. godinu;
 3. Predlog Odluke o obrazovanju Službe Skupštine Opštine Ulcinj;
 4. Predlog Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2023 godinu;
 5. Predlog Odluke o donošenju plana razvoja Opštine Ulcinj za period od 2022-2028. godine,
 6. Predlog Odluke o davanju izvorišta na korišćenju MZ Kruče;
 7. Predlog Odluke o reorganizovanju Javnog preduzeća „Centar za kulturu“ Ulcinj u Javnu ustanovu „Centar za kulturu“ Ulcinj;
 8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2023 godinu;
 9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO „Vodovod i kanalizacija“;
 10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj za 2023. godinu;
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finasijski plan DOO „Parking servis“ za 2023 godinu;

 

IZBORI I IMENOVANJA:

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Odluke o izboru direktora Javne istanove U Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“;
 2. Predlog Rješenja o obrazovanju komisije sa posebnim radnim grupama iz pojedinih oblasti;
 3. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga, naziva naselja, ulica, trgova i institucija;
 4. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za lokalni saobraćaj;
 5. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO;
 6. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe građana;
 7. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za javna priznanja Opštine Ulcinj;
 8. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju sa dijasporom;
 9. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za savremenu umjetnost, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu;
 10. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine;
 11. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Savjeta za prava lica sa invaliditetom;
 12. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odlukeo imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost i prava manjina.

 

Sjednica će se održati dana 28.12.2022.godine ( srijeda ) u velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj sa početkom u 11:00 h.

 

 • 1

  Radio