Ekonomi Më shumë

U mbajt mbledhja e Trupi këshillues për Kriporen e Ulqinit

Prej tvteuta10:17, 30 Shtator 2019

Mbledhja e 13-të e Trupit këshillues për Kriporen e Ulqinit u mbajt më 27 shtator, dhe në të u diskutuan temat më aktuale me rëndësi për këtë lokalitet. Përveç planeve dhe obligimeve për të ardhmen, theks i veçantë u vendos në periudhën e  kalimit të menaxhimit të Kripores nga Parqet Nacionale në Komunën e Ulqinit, çka do të ndodhë pas skadimit të  afatit njëveçar, gjegjësisht në gusht të vitit 2020. Për këtë, Trupi këshillues i Kripores do ti nisë iniciativë Komunës së Ulqinit për formimin e një grupi punues , antarët e të cilit do të ndihmojnë ndërmarrjen e re “Parku i natyrës” për të funksionuar sa më mirë.

  • 1

    Radio