TURIZAM Više

U julu 19% više prometa na GP Sukobinu nego 2021.

Prej tvteuta14:21 19 Jul 2022

Povećani promet putnika na graničnim prelazima u Crnoj Gori registruje se od početka ljetnje turističke sezone. Liberalnije covid mjere uslovile su pojačani međunarodni saobraćaj, pa je tokom juna registrovano povećanje od 51% ukupnog prometa putnika na graničnim prelazima u odnosu na 2021. godinu.

Pojačani intezitet međunarodnog saobraćaja nastavio se i u prvoj polovini jula da bi svoj zenit dostigao u vikendu koji je za nama, kada je u Crnu Goru ušlo 128 hiljada putnika.

Prethodnih nedelju dana najveći promet putnika registrovan je na graničnim prelazima sa Republikom Srbijom. Na GP Dobrakovo evidentirano je 108.193 putnika, odnosno povećanje prometa za 15% u odnosu na prethodnu godinu, na GP Dračenovac 57421 – povećanje od 19%, na GP Ranče 36277 – povećanje od 13%. Takođe, intezivan je i međunarodni željeznički saobraćaj, pa je na ŽGP Bijelo Polje povećan promet za 36% u odnosu na prethodnu godinu.

Pojačani promet putnika registrovan je i na granici sa Bosnom i Hercegovinom, a posebno na GP Šćepan polje gdje je na ulazu u Crnu Goru evidentirano 53% putnika više nego u istoj sedmici prethodne godine, a zatim na GP Vraćenovići i GP Ilino brdo za 34% više.

Na graničnom prelazu Debeli brijeg sa Republikom Hrvatskom evidentirano je 76.907 putnika od čega 46.509 na ulazu u Crnu Goru, odnosno 28% više nego prethodne godine.

Lučki saobraćaj takođe je u značajnom porastu inteziviranjem kruzing turizma, pa je preko Luke Kotor u Crnu Goru prethodne nedelje ušlo 18.947 putnika. Na aerodromu Podgorica evidentiran je gotovo dva puta veći promet putnika, dok je na aerodromu Tivat zabilježen promet manji za oko 25%.

Zabilježen je i pojačani promet na graničnim prelazima sa Republikom Albanijom. Preko graničnog prelaza Božaj u Crnu Goru je ušlo 20.988 putnika prethodne nedelje, odnosno 30% više nego  istom periodu prošle godine, a graničnog prelaza Sukobin za 19% više.

Imajući u vidu da se u špicu turističke sezone promet putnika povećava i do deset puta, a da su kapaciteti graničnih prelaza limitirani, Sektor granične policije je izvršio logističke i tehničke pripreme u svojim organizacionim jedinicama, kako bi se ubrzao promet putnika i smanjila zadržavanja na graničnim prelazima.

  • 1

    Radio