SliderMN Više

U četvrtak posljednja sjednica SO Ulcinj, na dnevnom redu usvajanje Budžeta ali i ovi predlozi

Prej tvteuta09:44 27 Decembar 2023

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj, Ardian Mavrić, zakazao je za četvrtak, 28. decembar Treću sjednicu Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Ulcinj.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Pitanja i odgovori odbornika;
 2. Predlog Odluke o Budžetu Opštine Ulcinj za 2024.godinu;
 3. Predlog – Program uređenja prostora za 2024 godinu;
 4. Predlog – Program rada Skupštine Opštine Ulcinj za 2024.godine;
 5. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Ulcinj;
 6. Predlog Odluke o boravišnoj taksi;
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” o utvrđivanju cijene vode i usluga, za korišćenje gradske kanalizacije (cjenovnika) broj 1210 od 05.07.2023. godine;
 8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju cjenovnika korišćenja javnih parkirališta O.O. ,,Parking servis’’ Ulcinj;
 9. Predlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup nepokretnosti;
 10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Sekretarijatu za zaštitu imovine Opštine Ulcinj za zaključenje poravnanja u predmetu Osnovnog suda u Ulcinju Rs br.69/22;
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za ustanovljavanje prava službenosti radi postavljanja 10Kv kablovskog voda od TS 10/0,4 “Otrant” do TS 10/0,4 “Radio centar 2” KO Ulcinjsko Polje;
 12. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstva za podršku ženskom preduzetništvu;
 13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” za 2024. godinu;
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan D.O.O. “Možura” za 2024. godinu;
 15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan O.O. ,,Komunalne djelatnosti” Ulcinj za 2024. godinu;
 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i financijski plan O.O. ,,Parking servis’’ Ulcinj za 2024. godinu;
 17. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izvjestaj o radu D.O.O. ,,Parking servis’’ Ulcinj za 2022. godinu;
 18. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriju opštine Ulcinj
 19. Predlog Odluke o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Ulcinj u Skupštini Turističke organizacije Ulcinj
 20. Predlog Rješenja o naknadi troškova za rad komisije za izradu Predloga izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Opštine Ulcinj.

Sjednica će se održati dana 28.12.2023. godine (četvrtak) u velikoj sali Skupštine Opštine Ulcinj sa početkom u 13:00 časova.

 • 1

  Radio