TURIZAM @sr Više

U četvrtak počinju radovi na zaštiti objekata na Adi

Prej tvteuta15:35 16 Decembar 2020

Na zajedničkom sastanku Opštine Ulcinj i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dogovoreno je da se preduzmu interventne mjere na žaštiti objekata HTP Ulcinjske rivijere na Adi Bojani.

„Uvažavajući zahtjev za pomoć HG Ulcinjska rivijera, u kojem su se pozvali na nedostatak sredstava da zaštite svoje objekte, nosioci ovog posla biće Javno preduzeće i Opština Ulcinj“, stoji u saopštenju Morskog dobra.

Opština Ulcinj će učestvovati u nabavci kamena potrebnog za pravljenje lukobrana ispred ugroženih objekata, a Javno preduzeće u transportu 30 kamiona kamene mase 540 kubika i postavljanju vreća sa pijeskom ispred kamenih nabačaja, dok je početak radova najavljen za četvrtak.

„Podsjećamo da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore 3. decembra raspisalo  javni poziv  po hitnom postupku za izvođenje radova po „Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, opština Ulcinj“ koji traje do subote,  18. decembra.

Radovima je predviđena nabavka, pakovanje i transport 1 500 džambo vreća za pakovanje pijeska (džambo vreće punjene pijeskom koje se koriste u hidrotehnici, a posebno za odbranu od poplava ili zaštitu morskih obala od erozija) za pravljenje napera dužine 130 metara, a sve prema Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane. Za ove radove biće izdvojeno pedeset hiljada eura.

  • 1

    Radio