SliderMN Više

U četvrtak Četvrta sjednica redovnog zasijedanja SO Ulcinj

Prej tvteuta14:36 26 Jul 2022

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj Ardian Mavrić zakazao je za četvrtak, 28. jul Četvrtu sjednicu redovnog zasijedanja SO Ulcinj sa sljedećim dnevnim redom:

 

 • Usvajanje zapisnika sa Druge sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 17.06.2022. godine, nastavak sjednice 27.06.2022.godine i ________
 • Usvajanje zapisnika sa Treće sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 19.07.2022. godine.
 1. Pitanje i odgovori odbornika
 2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Ulcinj.
 3. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finaciskog plana za 2022. godinu JU Dnevnog Centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Statuta JU Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj br.01-68/2-22 od 28.02.2022. godine.
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu JU Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“ Ulcinj za 2021. godinu
 6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan za 2022. godinu JP „Centar za kulturu“
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Predsjedniku Opštine na Odluku o bratimljenju Opštine Ulcinj i grada Silvi u R. Italija br. 01-040/22-732 od 30.05.2022. godine.

Sjednica će se održati dana 28.07.2022.godine  u velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj sa početkom u 12:00 h.

 • 1

  Radio