TURIZAM @sr Više

U Budvi održan „Dan otvorenih vrata“

Prej tvteuta09:11 5 Maj 2018

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Budvi je danas održan „Dan otvorenih vrata“ namijenjen svim korisnicima/zakupcima kupališta duž crnogorskog primorja.

»Dan otvorenih vrata« tradicionalno se organizuje svake godine u predsezoni, a podrazumijeva postavljanje tematskih punktova na kojima se korisnicima kupališta pružaju potrebne informacije od predstavnika Javnog preduzeca i svih relevantnih institucija.

Ovogodišnje teme odnosile su se na ustupanje kupališta i privremenih objekata, uslove za organizaciju kupališta, sportsko-rekreativnih aktivnosti i postavljanje privremenih objekata, odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga na kupalištima, kontrolu rada kupališta i privremenih objekata, obuku i licenciranje spasilaca na plažama i prijave za program „Plava zastavica“. Takođe, na Danu otvorenih vrata korisnici kupališta su imali mogućnost da saslušaju prezentacije o poboljšanju uslova za reciklažu limenki i o samom značaju reciklaže, i prezentaciju aktivnosti u okviru projekta „Čep za život lijep“ i ostvare saradnju sa istima.

Nakon toga, danas je održan i radni sastanak sa predstavnicima svih relevantnih institucija sa ciljem prepoznavanja i koordinacije neophodnih aktivnosti koje treba preduzeti radi pravovremene pripreme, organizacije i kontrole kupališta tokom sezone. Radnom sastanku su pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrm Crne Gore prisustvovali predstavnici Ministarstva odrzivog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove, opštinskih sekretarijata za privredu, Lučke kapetanije, Uprave pomorske sigurnosti, komunalne policije i inspekcije, Crvenog Krsta i dr.

Na radnom sastanku je zaključeno da se zajedničkim djelovanjem i koordinacijom svih državnih institucija, opštinskih i inspekcijskih organa može postići najbolji rezultat na suzbijanju sive ekonomije, ali i u pospješivanju legalnog obavljanja poslova i organizacije na crnogorskom primorju. Ključne teme odnosile su se na regulisanje režima izdavanja i vožnje skutera i turističkih plovila, kontrlole plovila koja obavljaju privrednu djlatnost i nelegalnih objakata na području Ade Bojane.

Iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom danas je upućen apel svima zakupcima, koji to do sada nisu učinili, da u najkraćem roku postave plažnu infrastrukturu i organizuju svoja kupališta, posebno u smislu postavljanja bova i informativnih i bezbjednosnih tabli, kao i osnovnih sadržaja za nesmetano održavanje komunalnog reda na plažama.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE

 MORSKIM DOBROM CRNE GORE

  • 1

    Radio