TURIZAM @sr Više

Turistička Organizacija Ulcinj raspisuje Konkurs za izradu idejnog skulpturalnog rješenja “Servantes i Dulcinea“

Prej tvteuta16:17 16 Novembar 2017

Turistička Organizacija Ulcinj raspisuje Konkurs za izradu idejnog skulpturalnog rješenja Servantes i Dulcinea“

 

  1. PREDMET KONKURSA

 

  1. Predmet konkursa je izrada umjetničko-likovnog idejnog rješenja za monumentalnu skulpturalnu kompoziciju.
  2. Koncept je prikazivanje velike ljubavi između velikog španskog pisca Servantesa i Dulcineje, po konceptu iz njegovog romana „Don Kihot“, a koja i dan danas živi u legendi stanovnika Ulcinja.

 

  1. UČESNICI KONKURSA

 

Konkurs je javni i anonimni. Na konkursu mogu učestvovati svi likovni umjetnici – vajari.

 

  1. ROKOVI

 

3.1. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu TO Ulcinj, www.ulcinj.travel.

3.2. Konkursni radovi se predaju u prostorijama TO Ulcinj ili poštom na adresi: Bul.Majke Tereze bb, Zgrada Idea Marketa II Sprat.

3.3. Rok za predaju radova je do 17.12.2017.godine.

3.4. Radovi koji pristignu nakon utvrđenog roka predaje neće se uzimati u razmatranje, kao ni radovi upućeni poštom.

3.5. Stručni žiri donijeće odluku o rezultatu konkursa u roku od sedam dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova.

3.6. O rezultatu konkursa svi učesnici biće blagovremeno obavješteni putem imejla.

 

  1. OPŠTI KRITERIJUMI

 

4.1. Kriterijumi za izbor najbolјeg umjetničkog idejnog rješenja su:

– originalnost idejnog i likovnog rješenja u odnosu na zadati koncept,

– ostvarena sinteza cjeline skulptorsko – urbanističkog rješenja sa prostorom.

4.2. Dimenzije izvedene skulpture po visini moraju zadovolјiti kriterijume od minimalno 1 jednog metra do maksimalnih 2,5 metra.

4.3. Prednost će imati rješenja koja se mogu realizovati savremenim postupcima.

4.4. Materijal u kojem će se skulptura izraditi mora biti otporan na spolјašnje vremenske uslove.

4.5. Konkursnu dokumentaciju i radove koji nisu nagrađeni ili nisu zadovolјili uslove, preuzimaju autori u roku od 10  dana od dana proglašenja rezultata konkursa.

4.6. Autor pobjedničkog rada dužan je da, uz neposredni dogovor sa žirijem, prihvati primjedbe i sugestije istog u vezi dalјe razrade i realizacije projekta.

4.7. Žiri će dodijeliti dvije nagrade (prvu i drugu nagradu).

4.8. Žiri zadržava pravo da ne dodjeli nagradu ako ocjeni da ponuđeni radovi ne zadovolјavaju potrebne kriterijume.

 

Za detaljnije informacije, kontaktirati Turističku Organizaciju Ulcinj putem emaila na info@ulcinj.travel ili na brojeve telefona 030 412 333 / 030 412 335.

 

 

 

  • 1

    Radio