SliderMN Više

Trgovine će ipak raditi nedjeljom, a evo i na koji način

Prej tvteuta12:08 22 April 2023

Zaposleni u trgovini tokom ljetnje i zimske turističke sezone, odnosno od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decembra do 31. januara, neće imati slobodnu nedjelju, kao što je to do sada bio slučaj.

Kako je „Danu“ kazala zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Ivana Mihajlović, uvažavajući činjenicu da je Crna Gora turistička destinacija i da je neophodno dalje punjenje budžeta, socijalni partneri – Vlada, poslodavci i sindikati – sagledavajući sve mogućnosti, a uz direktno učešće predstavnika Uprave za inspekcijske poslove, postigli su kompromis da se od zabrane rada nedjeljom u trgovini, po osnovu člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, predvidi privremeni izuzetak kojim bi se u toku ljetnje i zimske turističke sezone u periodu 2023/2024. godina omogućio rad nedjeljom u trgovini na veliko i malo.

– Trgovina na veliko i malo može se obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decembra do 31. januara, isključivo u jednoj smjeni, u vremenu od 7 do 15 časova ili od 15 do 23 časa, osim u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara, u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova;

-Trgovci koji obavljaju trgovinu na navedeni način mogu istu obavljati samo u jednom prodajnom objektu na teritoriji jedne opštine (jedinice lokalne samouprave);

-O prodajnom objektu u kojem će obavljati trgovinu za vrijeme sezone trgovac je dužan da obavijesti Inspekciju rada najkasnije 15 dana prije početka rada, dok će Inspekcija rada te podatke dostavljati nacionalnim sindikalnim centralama;

-Trgovac koji obavlja rad nedjeljom za vrijeme sezone dužan je da zaposlenom koji obavlja rad nedjeljom omogući da kao dan godišnjeg odmora koristi prvu narednu subotu. Zaposleni koji radi nedjeljom imao bi pravo na uvećanje zarade u iznosu 80 odsto po času.

 

  • 1

    Radio