Sociale Më shumë

TË MIRAT DETARE DO TË NDËRTOJNË OBJEKTIN PUNUES MONTAZH NË BUNË

Prej tvteuta17:41, 14 Mars 2019

Drejtori I NP “Të mirat detare” Predrag Jelushiq dhe drejtori studimit arkitektornik “AM” nga Podgorica kanë nënshkruar marrëveshtje për punimin e zgjidhjes ideore dhe projektit kryesorë të ndërtimit të objektit në anën e djathtë të bregut të lumit Buna. Afati për punimin e projektit ideorë është 25 ditë pune nga nënshkrimi I marrëveshtjes, kurse afati për përfundimin e Projektit kryesorë për ndërtim, është 25 ditë pune pas pëlqimit të Arkitektit kryesorë të komunës në zgjidhjen ideore. Vlera totale për punimin e dokumentacionit projektues është 4.840 euro.

Objekti do të jetë I karakterit administrativ për të punësuarit në këtë ndërmarrje, para së gjithash shërbimit të kontrollit të të Mirave detare, epoashtu edhe për nevojat e organeve kompetente shtetërore dhe locale. NP “Të mirat detare” në planin e vitit 2019 për ndërtimin e këtij objekti ka parshikuar mjetet prej 90 mijë euro, dhe menjëherë pas punimit të dokumentacionit projektues do të fillojnë me vendosjen e objektit, sipas planifikimit, kjo do të ndodhë  në fillim të sezonit turistik 2019, thuhet në komunikatën e kësaj ndërmarrje.

  • 1

    Radio