KULTURA Više

Susret Zenka- Longo

Prej tvteuta12:01 21 Septembar 2018

Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka sastao se danas sa šeficom programske 
kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angelom Longo i njenim saradnicima, povodom rezimiranja
aktivnosti predviđenih ROMACTED projektom u prva tri mjeseca. 
ROMACTED projekat ili  “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Romske zajednice na 
lokalnom nivou” je zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope koji će biti implementiran 
od strane Tima Savjeta Evrope za Rome i Putnike i Kancelarije Generalnog direktorata Savjeta Evrope
 za programe u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Turskoj i na Kosovu. On je pokrenut u cilju jačanja političke volje i podrške lokalnom razvoju kroz izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i efikasnog učešća Roma u lokalnim planovima i projektima u julu ove godine. Novina u vezi sa pomenutim projektom je da će se aktivnosti odvijati na lokalnom nivou ali i da će podrazumjevati intenzivnu saradnju sa nacionalnim institucijama. 
Ministar Zenka je pozdravio veoma dobru koordinaciju u sprovođenju zajedničkih aktivnosti koju
 Ministarstvo za ljudska i manjiska prava ostvaruje sa programskom kancelarijom Savjeta Evrope u 
Crnoj Gori. 
Šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori Angela Longo je navela da je projekat 
Romacted (ROMACTED) veoma važan, jer donosi novine u aktivnosti  kada je u pitanju saradnja na 
lokalnom nivou, ali da  će to podrazumijevati intenzivniju saradnju sa nacionalnim institucijama.
 Ono na šta ćemo u budućnostu insistirati jeste bolja kordinacija između institucija na a lokalnom i državnom nivou.
Istaknuto je da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pružiti aktivnu podršku u sprovođenju
 programa na lokalnom nivou u okviru svojih nadležnosti, u duhu Memoranduma o razumijevanju u 
okviru programa ROMACTED.
Na kraju, potvrđena je i spremnost Ministarstva da informiše o identifikovanim potrebama politike 
za socijalno uključivanje Roma i Egipćana na lokalnom i  nacionalnom nivou, te da će učestvovati 
u relevantnim događajima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.  
Ministarstvo za ljudska I manjinska prava

  • 1

    Radio