SliderMN Više

Struja neće biti skuplja

Prej tvteuta08:59 1 Decembar 2022

Kako bi naplatu računa zadržali na dosadašnjem rekordnom nivou i građanima olakšali teret ekonomske krize, Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) odlučio je da, kako su kazali, „teret preuzmu na svoja pleća“, cijenu struje zadrže na dosadašnjem nivou a štetu koju bi to uslovilo u njima zavisnom preduzeću Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS DOO) saniraju dokapitalizacijom.

Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić namjerava da izvrši finansijsku konsolidaciju zavisnog preduzeća CEDIS DOO kroz neki od modela njegove dokapitalizacije ili neki drugi zakonom propisan model u cilju prevazilaženja problema sa likvidnošću, dugoročno i sa solventnošću, prouzrokovanim dejstvom globalne energetske krize i enormnim povećanjem cijena električne energije na tržištu.

Oni su Odboru direktora CEDIS-a uputili „Informaciju o mjerama zaštite javnog interesa“ u kojem su izrazili zabrinutost i predočili im svoj stav u pogledu povećanja cijena mrežnih usluga.

Iz EPCG u dokumentu koji potpisuje predsjednik odbora direktora Milutin Đukanović, navode da je neophodno da CEDIS, u situaciji kada su cijene električne energije na tržištu drastično veće od cijene koju plaćaju krajnji kupci, brižljivo razmorte efekte povećanja svojih cijena za krajnje kupce i negativne konsekvence na procenat naplate prema krajnjim kupcima. Ukazali su i da je EPCG u minuloj godini ostvarila procenat nalate računa u iznosu od 100,4%.

„Uprkos neskrivenim namjerama i naporima određenih struktura da u javnosti stvore negativnu sliku, građani su očigledno prepoznali da EPCG, ubrajajući tu i CEDIS kao njen nezavisni dio, teret energetske krize u potpunosti preuzela na svoja leđa, i na takav odnos EPCG, uprkos negativnim ekonomskim trendovima, odgovorili rediovnim izmirenjem mjesečnih obaveza u visokom procentu“, navode iz EPCG u dokumentu upućenom CREDIS-u.

  • 1

    Radio