EKONOMIJA Više

Stručno osposobljavanje: Poslodavci u Ulcinju oglasili 190 slobodnih mjesta 

Prej tvteuta07:50 28 Oktobar 2020

Od 19. Oktobra počeo je novi, deveti ciklus prijave za svršene visokoškolce za Program stručnog osposobljavanja, koji će kao i prethodnih godina početi od 15. Januara, u trajanju od 9 mjeseci. Na području Ulcinja prijavio se 51 poslodavac koji su oglasili 190 slobodnih mjesta, što je blago povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Zainteresovani visokoškolci sa završenim osnovnim studijma mogu kao i do sada konkurisati za obavljanje pripravničkog staža, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, putem elektronske platforme E-uprava.

U toku ove godine 46 visokoškolaca u Ulcinju završilo je pripravnički staž u trajanju od devet mjeseci kod 35 poslodavaca, i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Program se pokazao kao vrlo uspješan, s obzirom na to da je oko 50% korisnika Programa nastavilo radni angažman. Deveti ciklus stručnog osposobljavanja počeće od 15. januara naredne godine.

  • 1

    Radio