EKONOMIJA Više

Šta ukidanje rominga znači za građane Zapadnog Balkana?

Prej tvteuta14:46 6 Jul 2021

Ukidanje rominga u regionu Zapadnog Balkana završetak je procesa koji je trajao dvije godine i u tom periodu se postepeno spuštala cijena usluga u romingu, u skladu sa Sporazumom o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Od 1. jula naknade za roming u regiji Zapadnog Balkana su jednake nuli, pa neće biti dodatnih troškova tokom putovanja u regiji u odnosu na ono što se plaća kod kuće i neće se naplaćivati naknada za sve roming usluge: pozive, SMS i mobilne podatke.

Pored regulisanih cijena maloprodajnih usluga roaminga, operatori mogu ponuditi korisnicima određene regulisane usluge za dnevnu ili drugu fiksnu periodičnu naknadu. Takođe, operatori mogu korisnicima ponuditi različite cijene roming usluga od onih utvrđenih Sporazumom o sniženju cijena roming usluga, koju korisnik može odabrati u slučaju da su za korisnika povoljnije.

Ako u svojoj zemlji imate neograničene pozive i SMS-ove, dobit ćete neograničene pozive i SMS-ove tokom rominga u regiji. Ako u svojoj zemlji imate neograničene mobilne podatke ili vrlo jeftine mobilne podatke, vaš operator može primijeniti takozvano ograničenje fer korišćenja na upotrebu podataka u romingu. Ako je to slučaj, operator će vas morati unaprijed obavijestiti o takvom ograničenju i upozoriti vas u slučaju da ga dosegnete.

Svakako, prije korišćenja usluga rominga, korisnici bi trebalo da se informišu o detaljima kod svojih operatora. Nulti troškovi rominga primjenjuju se samo na mobilnu komunikaciju, stoga bi trebali biti oprezni da li pozivate mobilni ili fiksni broj dok ste u romingu.

Imajući u vidu interesovanje javnosti, slijede najčešće postavljena pitanja i odgovori koji će otkloniti sve nejasnoće:

 1. Šta roming tačno znači?

Roaming je usluga koja vam omogućava da koristite svoj mobilni telefon, tj. da razgovarate, šaljete tekstualne poruke i koristite mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo.

 1. Gdje tačno mogu putovati i bez roaming troškova?

Naknade za roaming u regiji Zapadnog Balkana, odnosno Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, sjevernoj Makedoniji ili Srbiji, biće nula za sve građane regije dok koriste usluge rominga u regiji Zapadnog Balkana.

 1. Hoće li naknade za roming biti nula ako u romingu pozovem bilo koji dio regije ili samo ako pozovem kući?

Naplata će u svakom slučaju biti nula – ako ste u romingu, nema razlike između poziva kući ili bilo kojeg drugog pretplatnika na Zapadnom Balkanu.

 1. Postoji li politika fer korišćenja i šta ona podrazumijeva?

Takozvana politika fer korišćenja podrazumijeva da regulatori propisuju nivoe fer korišćenja i to je način da se spriječi prekomjerno korišćenje i zloupotreba. Politika fer korišćenja nije prepuštena volji operatora, već nivoe propisuju regulatori i oni su identični onima koji važe u Evropskoj uniji.

Operatori će u skladu sa važećim propisima i opštim uslovima poslovanja utvrditi da li je došlo do prekomjerne potrošnje. Pod prekomjernom potrošnjom podrazumijeva se slučaj da korisnik ostvaruje veću potrošnju u romingu u odnosu na domaći saobraćaj, kao i da duže boravi u ekonomijama Zapadnog Balkana nego u Crnoj Gori. Ukoliko se utvrdi da je došlo do zloupotrebe, operatori šalju korisniku upozorenje, u kome ga obavještavaju da mogu primijeniti dodatnu naknadu za roming.

 1. Primjenjuju li se roaming naknade za pozive, SMS ili mobilne podatke?

Neće se naplaćivati ​​roming za sve roming usluge: pozive, SMS-ove i mobilne podatke kad god koristite usluge rominga na Zapadnom Balkanu, van svoje zemlje.

Napomena: Količina mobilnih podataka u romingu manja je od mobilnih podataka koje koristite u mreži u svojoj zemlji. To znači, na primjer, ako imate 10 GB internet saobraćaja kao dio tarifnog paketa koji košta 10 eura mjesečne pretplate, u romingu ćete dobiti približno 2,5 GB mobilnih podataka (u skladu s pravilima politike fer korišćenja).

 1. Hoće li naknade za roming biti nula samo kada upućujem poziv ili takođe kad primim poziv dok sam u romingu?

Neće se naplaćivati ​​roming za sve upućene i primljene pozive.

 1. Primjenjuju li se nula troškova rominga od 1. jula 2021. i za prepaid i postpaid pretplatnike?

Da, odnosi se na prepaid i postpaid pretplatnike.

 1. Da li je “roaming kao kod kuće” automatski ili ga moram aktivirati?

Ne morate ništa raditi – to je automatski, jer mobilni operatori automatski primjenjuju nula troškova za roming u regiji.

 1. Da li “roaming kao kod kuće” pokriva pozive koje upućujem od kuće do drugih dijelova regije?

Ne. Kad zovete dok ste kod kuće, niste u romingu i ovo nije “roming kao kod kuće”.

 1. Ako putujem regijom i pozovem nekoga, moram li se brinuti zovem li mobilni ili fiksni broj?

Da. Nulti troškovi rominga primjenjuju se samo na mobilnu komunikaciju. Stoga biste trebali biti oprezni da li zovete mobilni ili fiksni broj dok ste u romingu.

 1. Da li se primjenjuje princip “roaming kao kod kuće” kada koristim WiFi kada putujem regijom?

Ne. Kada koristite WiFi, ne koristite roming usluge na posjećenoj mobilnoj mreži.

 1. Šta ako potrošim u romingu sve minute/SMS/mobilne podatke koje imam kao pripaid/postpaid korisnik?

U slučaju da potrošite sav promet koji imate, bez obzira jeste li prepaid ili postpaid, za sve dodatne pozive/ SMS/mobilne podatke naplatit će se prema nacionalnim tarifama.

 1. Mogu li primati pozive dok sam u romingu ako sam prepaid korisnik i potrošio sve što imam na računu?

Da, vrijede ista pravila kao i kod kuće, pa možete primati pozive.

 1. Postoje li vremenska ograničenja za upotrebu mog mobilnog telefona u inostranstvu i ako imate nula roming troškova?

Ako svoj mobilni telefon koristite više kod kuće (više ste u domaćoj mreži) nego u inostranstvu, u regiji možete koristiti “roaming kao kod kuće”. Međutim, ako vaš mobilni operator utvrdi da ste u posljednja četiri mjeseca većinu vremena proveli u inostranstvu i potrošili više prometa u inostranstvu, primit ćete SMS i od vas će se tražiti da prilagodite potrošnju prometa politici fer korišćenja. Ako se to ne dogodi u sljedeće dvije sedmice, promet će vam biti dodatno naplaćen.

 1. Da li je i dalje dobra ideja uzeti privremenu lokalnu SIM karticu kada putujete u regiju?

Ako periodično putujete i na kratko ostanete u drugoj ekonomiji zapadnog Balkana, odgovor je negativan. Ali, ako planirate duže biti u drugoj ekonomiji zapadnog Balkana, trebali biste provjeriti politiku fer korišćenja koju primjenjuje vaš mobilni operator da biste odlučili šta je najbolje u vašem konkretnom slučaju.

 1. Da li su i troškovi rominga sa EU smanjeni?

Ne, ali u narednom periodu će se razmatrati mogućnost smanjenja cijena rominga između Zapadnog Balkana i EU.

 

 • 1

  Radio