AKTUELNO Više

Srezentić: Udružimo ruke u definisanju boljih modela i uslova za rad medija

Prej tvteuta21:33 2 April 2021

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, nastavila je danas Kontinuirani dijalog sa medijima. Sastanku su prisustvovali: glavni urednik portala Vijesti, Srdan Kosović,izvršna direktorica RTV Teuta, Ilmira Lika, direktorica Fos Media,  Jelena Milatović, zamjenica glavnog i odgovornog urednika CDM portala, Aleksandra Obradović i direktor Agencije Mina, Jaša Jovićević.
„Zadovoljstvo mi je što danas nastavljamo Kontinuirani dijalog sa medijima, jer je ovo prvi dijalog koji Vlada pokreće na ovaj način sa svim medijima u Crnoj Gori.  Uvjerena sam da je ovo dobar mehanizam saradnje koji treba da traje i bude otvoren za sve sve. I premijerova i moja želja je bila da otvorimo ovakvu vrstu dijaloga sa vama kako bismo u neposrednoj interakciji otvarali teme i sistemski ih riješavali”, kazala je ministarka Tamara Srzentić.
Ona je zamolila predstavnike medija da se zajednički uključe u rješavanje izazova i problema koji opterećuju medijsku zajednicu. „Hajde da promišljamo o načinima iznalaženja modela i standarda i kako da zajednički udružimo ruke u definisanju boljih modela, unapređenju medijske pismenosti, jačanju medijskog pluralizma i uošte boljih uslova za rad. Zajedničkim snagama na izradi Medijske strategije definisaće se pravci razvoja i sveukupnog unapređenja oblasti medija za naredni period“ – ocijenila je Srzentić.
Ona je zamolila predstavnike medija da kroz ovu vrstu dijaloga ukažu koji su to najveći izazovi iz sistemskog ugla, kako bismo zajednički uspjeli da pronađemo dugoročna rješenja kako u normativnom dijelu, tako i pogledu uređenja uslova na medijskom tržištu na kojem će važiti jednaka pravila za sve.
Predstavnici medija su pozdravili pokretanje dijaloga u cilju rješavanja problema medijskog sektora. Takođe, kao jedan od izazova prepoznali su otežanu održivost medija usljed pandemije koronavirusa, kao i funkcionisanje samoregulacije. Ocijenili su da bi, u cilju profesionalnog i etičkog informisanja veliki značaj imala jedinstvena samoregulacija koja bi na bazi dobrovoljno usaglašenog kodeksa primjenjivala etičke standarde u radu medija.
Predlog mjera koje su predstavnici medija danas na sastanku izložili i koje treba realizovati su promocija medijske pismenosti u koju treba uključiti sve zainteresovane strane, kao i primjena Zakona o medijima, odnosno formiranje Fonda za zaštitu pluralizma i raznovrsnosti medija.
Cilj Kontinuiranog dijaloga sa medijima je dobijanje informacija o najvećim izazovima iz sistemskog ugla, kako bi se udruženim snagama postigla dugoročna rješenja u izazovima sa kojima se susreću svi predstavnici medijske zajednice u svom radu.
Poštujući epedimiološke mjere, ministarka Srzentić će se i u narednom periodu sastajati sa predstavnicima medija.
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA 

  • 1

    Radio