EKONOMIJA Više

Špekulativne informacije imaju za cilj diskreditovanje opštinskog tima za promociju investicija

Prej tvteuta15:25 26 Oktobar 2017

Saopštenje za medije

 

Poštovani predstavnici medija, poštovani građani,

Odlučili smo se na održavanje ove pres konferencije zbog određenih špekulativnih informacija koje se senzacionalistički serviraju ulcinjskoj javnost, a koje imaju za cilj diskreditovanje rada opštinskog tima za promociju investicija.

Naša Opština zadnjih nekoliko mjeseci intenzivno sprovodi promotivnu kampanju usmjerenu na privlačenju potencijalnih investitora jer smo prepoznali značaj koji direktne strane investicije mogu imati na lokalni ekonomski razvoj, generisanje novih budžetskih prihoda i otvaranje novih radnih mjesta. Smatramo da se dovođenjem kvalitetnih investitora može bitno uticati na poboljšanje ukupnih socio-ekonomskih prilika u opštini, povećanje životnog standarda građana kao i uspostavljanje fiskalne održivosti javnih finansija Opštine.

Opština Ulcinj je među rijetkim ako ne i jedina opština u Crnoj Gori koja sa lokalnog nivoa promoviše investicione mogućnosti.

Kao bitan trenutak koji je stvorio uslove da se ozbiljne pristupi ovom poslu je usvajanje Prostorno urbanističkog plana Ulcinja, na koji je  Skupština Opštine dala pozitivno mišljenje 28.12.2016.god., dok je Vlada CG isti usvojila 16.02.2017. Prije usvajanja PUP-a realno nije bilo uslova da se bilo šta punudi potencijalnim interesentima.

Ekipa za promociju investicija (koju ovdje vidite) pristupila je detaljnoj analizi lokacija koje se na osnovu PUP-a i drugih raspoloživih urbanističkih dokumenata mogu ponuditi investitorima. Opštini Ulcinj u susret izlazi i Agencija za promociju stranih investicija Crne Gore – MIPA sa kojom mi zajednički organizujemo radni doručak u hotelu Dolcino krajem janura ove godine. Na sastanku, na kojem je bilo preko 50 privrednika Ulcinja, prisutnima su predstavljeni planovi Opštine Ulcinj i data im je mogućnost da svoje nekretnine promovišu preko Opštine i na taj način nađu suinvestitore. Ovo je prvi put da jedna opština u Crnoj Gori zainteresovanim građanima nudi servis potpuno besplatne promocije svojih nekretnima preko marketinškog  materijala koji je za tu svrhu izrađuje.

Nakon toga, u martu ove godine, uslijedio je javni poziv vlasnicima neiskorišćenih poljoprivrednih površina, koji u svom posjedu imaju zemljište površine ne manje od 1 hektara (10.000 m²), a koji su zaiteresovani da zemljište ponude u zakup ili su zainteresovani za neki vid zajedničkog ulaganja. Cilj poziva je bio da Opština dođe do kvalitetnih podataka o poljoprivrednom potencijalu u privatnom vlasništvu koji se može punuditi zaiteresovanim investitorima za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju.

Opština Ulcinj ima zapažene nastup na vodećem svjetskom sajmu nekretnina i investicija MIPIM u Kanu u martu ove godine, kao i nedavno na sajmu Expo Real u Minhenu.

Jednom rječju, promocijom investicija se pored traženja investitora za lokacije u vlasništvu Opštine, želi pomoći i građanima koji imaju nekretnine u svom vlasništu a koji, iz određenih razloga, nijesu u mogućnosti da investiciju sami realizuju već im je zato potreban suinvestor. Napominjem da je ovaj servis potpuno besplatan za sve građane, jer nam cilj nije posrednička provizija, kako neki to pokušavaju da prikažu, već nam je cilj valorizacija određenih lokacija koje su blokirane nemogućnošću nosioca vlasničkog prava da ih samostalno valorizuje.

U aktuelnom promotivnom materijalnu, koji je predmet stalne dopune i ažuriranja, trenutno se nalazi 18 lokacija u opštinskom, državnom i privatnom vlastništvu. Lokacije su brižljivo birane na osnovu jasno definisane metodologije. Ključni kriterijumi odabira bili su uticaj koji realizacija projekta može imati na lokalni ekonomski razvoj, povećanje nivoa javnih prihoda, mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, inovativnost koncepta za ukupan razvoj turizma u opštini itd. Vlasnička struktura zemljišta nije bila ključna u odabiru lokacije jer smatramo da nikome ni po kom osnovu ne smije biti uskraćeno korišćenje ovog servisa naše opštine.

Medicinski SPA i rekreacioni centar Barbana, koji se navodi kao sporan, ispunjava sve gore navedene kriterijume metodologije odabira lokacije posebno onaj koji se tiče inovativnosti koncepta jer se realizacijom ovog projekta stvaraju uslovi za razvoj potpuno novog vida turizma u opštini Ulcinj kao i korišćenja obilja prirodnih materijala kao što su ljekovito blato, pijesak, morska so, sumporna voda itd. u medicinsko rehabilaticione svrhe.

Želim da na kraju konstatujem da je promocija investicija izuzetno kompleksan i težak posao, i da sama izrada promotivnog materijal i učešće na specijalizovanim sajmovima nekretnina ne garantuje sama po sebi uspjeh, već je zato potrebna podrška zajednice i pozitivan pristup ovom poslu. Zato želim da pozovem sve one koje žele dobro svom gradu i raduju se uspjesima da maksimalno podrže ovaj projekat koji može donijeti samo dobro opštini Ulcinj.

Hvala!

  • 1

    Radio