AKTUELNO Više

SOS TELEFON: SARADNJA INSTITUCIJA U SPRIJEČAVANJU POJAVE NASILJA U PORODICI NA DOBROM NIVOU

Prej tvteuta15:49 27 Maj 2017

 

Na seminaru održanom u Ulcinju, koji je organizovao SOS telefon iz Podgorice, Ulcinja i Berana u saradnji sa svim relevantnim institucijama koje se bave zaštitom i pitanjem žrtava porodičnog nasilja, direktorica SOS telefona Podgorica Biljana Zeković smatra da su ovakvi seminari prilika da se pronađu rješenja kako se mogu pronaći najbolja rješenja za žrtve i ovaj problem.

Državni tužilac suda u Ulcinju Faruk Resulbegović kazao je da veliku prepreku u rješavanju sudskih procesa u slučajevima porodičnog nasilja predstavljaju upravo same žrtve koje usljed teške životne situacije mijenjaju svoje iskaze ili usljed nedostatka dokaza ne mogu nastaviti sa procesuiranjem nasilnika.

„Jedan od ključnih razloga zbog kojih ovakvi seminari imaju uticaja jeste upravo saradnja svih ključnih institucija sistema,“ kazala je Zekovićeva i dodala da su u planu još dva seminara koji će biti slični i na kojima će se prikazati prezentacije istraživanja koja je ova NVO uradila.

Direktorica Centra za socijalni rad za Mojkovac i Kolašin Sonja Damjanović istakla je da su ovakvi seminari izuzetno značajni, jer je razmjena iskustava predstavnika javnih institucija prvi korakna putu ka smanjenju ove društvene pojave.

Sudija Višeg suda za prekršaje Crne Gore Vesna Šćepanović je u razgovoru za TV Teuta kazala  da se u narednom periodu mora  instistirati na promjeni kaznene odredbe koja je propisana u fiksnom iznosu, što sudijima otežava izricanje određene vrste sankcije za počinjena djela. Ona je kazala da je neophodno promijeniti taj segment zakona, jer se manji i veći prekršaji ne mogu tretirati na isti način.

  • 1

    Radio