Aktuale Më shumë

Socialdemokratët: Rritja e tatimit turistik është hap i gabuar

Prej tvteuta15:26, 27 Dhjetor 2016

 

Struktura qeverisёse, nga e cila pritej shumё, pёrseri ka dёshpёruar qytetarёt e Ulqinit, e sidomos ata qё merren me turizёm, veprimtari nga e cila shumica e ulqinakёve jetojnё.  Propozuesi pёrseri ka treguar marrёdhenie‘’si njerkё’’ndaj shumicёs sё qytetarёve tё vet, duke propozuar qё taksa e banimit tё rritet nga 0.50 euro nё 0.70 euro, ose per 40%. Prandaj ibёjmё thirje kёshilltarёve ta refuzojnё kёtё propozim.

Kjo gjё ka ndikim tё drejtpёrdrejtё nё konkurencёn e sektorit tё turizmit nё mes ofruesve lokal tё shёrbimeve  nё Ulqin, dhe gjithashtu ka ndikim nё konkurencёn e Ulqinit si destinacion turistik. Nё kёtё mёnyrё mё sё shumti i dilet nё ndihmё atyre qё me dekada nuk kanё paguar asnjё cent taksё, e tё cilёt mё sё shumti rёndojnё infrastrukturёn e qytetit, dhe çka është më e keqja, të gjithë ato shuma parash içojnë jashtë Ulqinit.

Duke marrë parasysh se çmimi mesatar ifjetjes gjatë gjithë sezonit turistik është 7 euro (nga maji deri në tetor), dhe nëse pranohet propozimi që taksa të bëhet në 0.70 euro, atëhere ibie që taksa të jetë 10% e çmimit të fjetjes. Me këtë logjikë, taksa e banimit në Budvë do të duhej të ishte 4 euro, kuse ajo është vetëm 1 euro.

Propozuesi do të duhej që në vend të rritjes së taksës, të propozojë uljen e saj, në 0.30 ose 0.20 euro. Nëkëtë mënyrë qeradhënësit do të stimuloheshin të paguanin taksën e banimit, meqenëse gati nuk ka qeradhënës i cili nuk do të paguante për turistin e tij 1 euro ose 1.5 euro për qëndrimin e tij prej 5 ditësh, e as nuk ka turist të cilit do ti shkaktonte shqetësim rritja prej 1 – 1.5 euro, gjatë qëndrimit të tij 5 ditor.

NëUlqin, në mënyrë të vazhdueshme, taksën e banimit e paguajnë rreth 20% të qytetarëve ose turistëve, nga të cilat 8% janë në akomodim hotelerik, kurse  12% në atë privat. Për tu rritur të ardhurat nuk duhet tërëndohen akoma më shume ata që paguajnë, por të ndërmerren të gjitha masat për rritjen e numrit të taksapaguesve. Nëse do të arrihej të paguhej taksa në shumën 0.30 euro, për së paku gjysmën e 150.000 ose më tepër turistë, aq sa banojnë në rivijerën e  Ulqinit për një ditë gjatë kulmit të sezonit turistik, kjo do të thotë se vetëm për këtë periudhë do të vjelej rreth 1 milion euro. Nëse kësaj i shtojmë dhe taksën e banimit të punëtorëve, e cila paguhet gjatë gjithë vitit, të cilët punojnë para dhe pas sezonit në Ulqin, e nga e cila tani mblidhen më shumë se 100.000 euro,me këtë llogaritje të thjeshtë rezulton që me uljen e taksës sebanimit dhe me futjen e një disipline më të madhe, të ardhurat mund të rriten deri në 300%.

 

                                                                     SOCIJALDEMOKRATȄT MALIT TȄ ZI

                                                                          KȄSHILLI KOMUNAL ULQIN

  • 1

    Radio