AKTUELNO Više

Smanjen broj nezaposlenih

Prej tvteuta14:38 21 Januar 2015

Broj zaposlenih u Crnoj Gori u trećem kvartalu prošle godine je, prema podacima Monstata, porastao 2,1 odsto u odnosu na prethodno tromjesečje. Aktivnog stanovništva je u trećem kvartalu bilo 266,9 hiljada, od čega je 223,2 hiljade zaposlenih i 43,7 hiljada nezaposlenih. Broj nezaposlenih je smanjen 11,7 odsto.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti u trećem kvartalu iznosila je 53,3 odsto, stopa zaposlenosti 44 odsto i stopa nezaposlenosti 16,4 odsto.

„Za populaciju između 15 i 64 godine stopa aktivnosti je 62,5 odsto, stopa zaposlenosti 52,1 odsto i stopa nezaposlenosti 16,6 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata je saopšteno da je anketom bilo obuhvaćeno 2,07 hiljada domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 6,36 hiljada, a za 5,26 hiljada osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

  • 1

    Radio