POLITIKA Više

Slučaj Valdanos: FORCA traži reakciju nadležnih organa

Prej tvteuta16:41 8 Oktobar 2018

Saopštenje,

Nakon pozara koji je prije nekoliko dana zadesio jedan dio maslinade Valdanosa za koju po svim pravilima treba da se bavimo pronalazenjem krivca I razmatranjem mogucnosti za pomoc licima koji su pretrpjeli ovu stetu, prouzrokovanu od strane ljudskog faktora.

Ali ne, mi se odmah suočavamo sa jednom drugom pojavom, od koje smo se neizmjerno iznenadili.

Sada se pojavila kompanija “MN Invest” iz Nikšića, koja za veliko čudo želi da se bavi proizvodnjom maslina na našoj imovini, koju  je država bespravno oduzela.    Ne gospodo, nije potrebno da neko iz Nikšića, ili iz bilo kog kraja svijeta, da uzgaja masline na našoj imovini, Mi masline možemo da sadimo I uzgajamo sami.

Ministarstvo finansija, umjesto traženja Mišljenja od Opštine Ulcinj, treba da donese Odluku za povraćaj maslinade, koju ćemi mi kao vlasnici valorizovati mnogo bolje, jer je sađenje I prerada masline u našoj tradiciji.

Iznenađeni na ovaj zahtjev Ministarstva finansija, mi smo uputili otvoreno pismo Premijeru g.Dušku Markoviću, Potpredsjedniku Vlade i Ministru Pravde g. Zoranu Pažinu i Ministru Finansija g. Darku Radunoviću, kojim smo ih upoznali sa se katastarske parcele za koje se traži Mišljenje opštine, nalaze u kopmpleksu Valdanosa i iste su u sudskom procesu za njihov povraćaj ranijim vlasnicima.

Sledeće ročište za povraćaj imovine će se održati krajem oktobra mjeseca.

Također smo ih podsjetili da je pitanje maslinade Valdanos dio koalicionog Sporazuma za koje smo se usaglasili da joj se treba dati poseban značaj.

Izražavamo našu duboku zabrinutost i tražimo da bez daljeg odlaganja ozbiljno pristupimo pitanju povraćaja maslinade Valdanos svojim pravim vlasnicima.

 

Služba za informacije – FORCA

  • 1

    Radio