SliderMN Više

Skupština Opštine Ulcinj obezbijedila sredstva za pomoć JPU „Solidarnost“

Prej tvteuta11:46 27 Decembar 2022

Odbornici SO Ulcinj  donirali su sredstva za nabavku novih ulaznih vrata za JPU “Solidarnost” – vaspitna jedinica “Školjkica”. Ova pomoć značiće mnogo u pogledu nesmetanog funkcionisanja gore navedene vaspitne jedinice, s posebnim akcentom na bezbjednost naših najmladjih gradjana.
Odluka o donaciji donijeta je na Prvoj sjednici Drugog redovnog zasijedanja održanoj dana 13.10.2022. godine. Na pomenutoj sjednici g-đa Nela Milović, potpredsjednica Skupštine opštine Ulcinj, predložila je odbornicima da se odreknu svojih dnevnica, a sve u cilju obezbjedjivanja sredstava za ulazna vrata za vaspitnu jedinicu „Školjkica“. Predlog je jednoglasno podržan od strane svih prisutnih odbornika. Dvadeset pet odbornika je potpisalo saglasnost da se iznos od 1.173,70€  usmjeri na račun JPU “Solidarnost”, čime je stečen uslov za  nabavku ulaznih vrata za učionice u sklopu “Narodne odbrane”.
Predsjednik SO Ulcinj, gdin Ardijan Mavrić naglasio je da je ovo dobar primjer podrške lokalnoj zajednici i da će SO Ulcinj nastojati da nastavi sa sličnim akcijama.

Odbornici koji su učestvovali u ovoj donaciji su: 

Ardijan Mavriq
Nela Milović
Valdete Osmani-Husiq
Bojan Ćetković
Vera Marđonović
Hristina Spasić
Skender Rexhoviq
Naser Resulbegović
Muho Uruçi
Besart Hoxha
Monika Rudovic
Ajet Zaga
Fitim Dragovic
Mustaf Bardhi
Seida Suma
Nikola Hot
Arber Haxhibrahimi
Genci Nimanbegu
llir Çapuni
Arbin Çapriq
Gjylie Pelingu Hoxha
Haxhi Sulejmani
Qemal Bajri
Asllan Llunji
Valmir Pereziq

  • 1

    Radio