AKTUELNO Više

Sjutra konkurs za upis na UCG, prijave 1. i 2. jula

Prej tvteuta13:50 29 Jun 2021

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj elektronskoj sjedinici utvrdio tekst konkursa za upis  3.331 studenta u studijskoj 2021/22. godini, u prvu godinu osnovnih studija.

Konkurs će biti objavljen sjutra, u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na konkurs za sve organizacione jedinice, osim za one iz oblasti umjetnosti (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija), gdje će se prijave podnositi isključivo posredstvom studentskih službi.

Prijave se podnose 1. i 2. jula 2021. godine, do 16.00 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a isti termin prijema dokumentacije za prijavu za upis predviđen je i za studentske službe.

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 5. jula 2021. godine, a rasporedi termina polaganja biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja obaviće se zaključno sa 15. julom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM PREDLOG BROJA STUDENATA ZA UPIS U 2021/22. GODINU
ARHITEKTONSKI FAKULTET 50
Arhitektura 50
BIOTEHNIČKI FAKULTET 160
Biljna proizvodnja 60
Animalna proizvodnja 40
Mediteransko voćarstvo 30
Kontinentalno voćarstvo 30
EKONOMSKI FAKULTET 390
Ekonomija 240
Menadžment 100
Menadžment Bijelo Polje 50
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 330
Energetika i automatika 100
Elektronika, telekomunikacije i računari 100
Primijenjeno računarstvo 130
FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 35
Drama i pozorište 12
Gluma 10
Film i mediji 13
FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI 40
Slikarstvo 15
Vajarstvo 10
Grafički dizajn 15
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 140
Politikologija-međunarodni odnosi 60
Socijalna politika i socijalni rad 40
Medijske studije i novinarstvo 40
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE 105
Fizička kultura i zdravi stilovi života 45
Sportski novinari i treneri 60
FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO 150
Turizam i hotelijerstvo 150
FILOLOŠKI FAKULTET 335
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 45
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti 45
Engleski jezik i književnost 80
Italijanski jezik i književnost 45
Ruski jezik i književnost 35
Francuski jezik i književnost 45
Njemački jezik i književnost 40
FILOZOFSKI FAKULTET 290
Filozofija 30
Sociologija 40
Istorija 40
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 30
Pedagogija 30
Obrazovanje učitelja 30
Geografija 40
Psihologija 30
Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku 20
GRAĐEVINSKI FAKULTET 110
Građevinarstvo 110
MAŠINSKI FAKULTET 160
Mašinstvo 80
Drumski saobraćaj 80
MEDICINSKI FAKULTET 185
Medicina 40
Stomatologija 20
Farmacija 30
Primijenjena fizioterapija 45
Visoka medicinska škola 50
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 115
Metalurgija i materijali 35
Hemijska tehnologija 35
Zaštita životne sredine 45
MUZIČKA AKADEMIJA 36
Izvođačke umjetnosti 26
Opšta muzička pedagogija 10
POMORSKI FAKULTET 260
Menadžment u pomorstvu i logistika 60
Nautika i pomorski saobraćaj 80
Brodomašinstvo 60
Pomorska elektrotehnika 60
PRAVNI FAKULTET 210
Pravne nauke 210
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 230
Matematika 30
Matematika i računarske nauke 40
Računarske nauke 50
Fizika 30
Biologija 50
Računarstvo i informacione tehnologije 30
UKUPNO 3331

 

 Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

  • 1

    Radio