SliderMN Više

Sjednica SO Ulcinj u četvrtak

Prej tvteuta14:06 8 Oktobar 2022

Predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj sazvao je Prvu sjednicu Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Ulcinj.

Za sjednicu predložen je  sljedeći dnevni red :

– Usvajanje zapisnika Četvrte sjednice Prvog redovnog zasijedanja Skupštine opštine Ulcinj održane dana 29.07.2022. godine;

 1. Pitanje i odgovori odbornika
 2. Predlog Programa rada Skupštine Ulcinj za Četvrti kvartal 2022. godine.
 3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO „Za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribilov „Ulcinj“
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Za očuvanje i zaštitu biodiversiteta, uzgoja i lova divljači i ribolov“ Ulcinj
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut DOO „Parking Servis“ Ulcinj
 1. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine br 01-082/22-1177 od 13.09.2022 godine o razrješenju Skender Rexhoviq članstva u Odbor direktora DOO “Vodacom”
 2. Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke Predsjednika Opštine br 01-082/22-1178 od 13.09.2022 godine o imenovanju Dolaku Gent za člana Odbora direktora DOO “Vodacom”

 

IZBOR I IMENOVANJE

 

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenje Izvršnog direktora DOO „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj
 2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Izvršnog direktora DOO „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj
 3. Predlog Odluke o imenovanju Asmir Čobović za člana Borda direktora DOO „Za očuvanje i zaštitu biodiversiteta, uzgoja i lova divljači i ribolov“ Ulcinj
 4. Predlog Odluke o imenovanju Mirsad Markashi za člana Borda direktora JP „Centar za kulturu“

 

Sjednica će se održati dana 13.10.2022.godine ( četvrtak ) u velikoj sali Skupštine opštine Ulcinj sa početkom u 11:00 h.

 • 1

  Radio