AKTUELNO Više

Skola „25 Maj“ u Tuzima: Iskjučeno 12 učenika

Prej tvteuta15:48 1 Novembar 2017

                                                                                           IZJAVA  ZA MEDIJE

Povodom incidenta koji se dogodio dana 17.10.2017. i 18.10.2017. godine u JU Gimnazija „25. maj“ u Tuzima, Nastavničko vijeće je na sjednici održanoj 31.10.2017. god., donijelo odluku da se za  12 učenika primijeni vaspitna mjera isključenje  i za 22 učenika je primijenjena  vaspitna mjera ukor.

Moram da naznačim da je sve urađeno u skladu sa propisima vodeći računa o interesima svih učenika i zaposlenih u ovoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.

Učenici koji su svojim neprimjerenim i nedoličnim  ponašanjem, a koje se u školi neće tolerisati, pokazali  nezrelost, bahatost i nedostatak osnovne kulture za buduće akademske građane i koji treba da postanu nosioci društvenog razvoja i primjer budućim generacijama, snosiće odgovarajuće posljedice.

Uprava Gimnazije i zaposleni će preduzeti sve da se ovakvi pojedinačni slučajevi ne dešavaju, a učenici moraju biti svjesni da su razumijevanje, tolerancija i poštovanje, principi koji se u školi njeguju i da se na njima grade međuljudski odnosi,te da se neće tolerisati bilo kakvo njihovo nepoštovanje. Pri donošenju ove odluke imali smo potpunu podršku Savjeta roditelja,Učeničkog parlamenta i Školskog odbora.

Takođe je formirana i Disciplinska komisija vezana za analitičko preispitivanje narušavanja disciplinskih  odgovornosti definisanih zakonom o radu i statutom JU Gimnazije „25. maj“

Moram naglasiti da se u Gimnaziji preventivno radi na suzbijanju svakog vida nasilja i da su, pored prosvjetnih radnika i učenika, u to uključeni i roditelji koji su veoma značajan faktor u odrastanju i formiranju ličnosti svakog pojedinca, te da od njih u velikoj mjeri zavisi kakav će ko čovjek postati.

Rezultati i uspjesi naših učenika u nastavnim i vannastavnim aktivnostima treba da budu razlog za njihovo prisustvo u javnosti, a ne ovakvi slučajevi, te da ćemo svi zajedno nastaviti da radimo na afirmaciji škole, učenika i profesora.

 

U Tuzima, 01. 11. 2017. godine

Srdačno,

D I R E K T O R I C A

Miliana Dabović

  • 1

    Radio