SliderMN Više

Šesnaest učesnika iz Ulcinja u Studijskoj posjeti manifestaciji Terra Madre i Slowfood domaćinstvima u Italiji

Prej tvteuta15:16 6 Oktobar 2022

REGENERACIJA U PARCO DORA

Na zaista savršenoj lokaciji Parco Dora, postindustrijskom parku u Torinu koji je bio dom velikih fabrika automobila do 1990-ih, od 22. do 26. septembra, održan je sajam Terra Madre „Salone del gusto“. Na mjestu koje je nekada bilo simbol italijanske metalurgije i autoindustrije, mjestu obavijenom dimom i bukom mašinskih postrojenja, održala se najveća svjetska međunarodna manifestacija posvećena održivoj poljoprivredi, politici održanja životne sredine i budućnosti hrane.

PARK DORA danas služi za rekreaciju i za razne manifestacije i događaje i vrlo je popularan, a nazvan je po rijeci Dora Riparia, koja je i sama bila predmet nevjerovatne regeneracije. Pedesetih godina prošlog vijeka Dora je pokrivena armirano-betonskim pločama kako bi se stvorilo skladište za odlaganje starog metala, koji se koristio u obližnjoj željezari. Počevši od 2000-ih, nakon što je željezara zatvorena, rijeka je još jednom otkrivena, a od 2018. ponovo je tekla slobodno: OBNOVLJENA.

U okviru projekta Foodnected, NVO Dr Martin Schneider-Jacoby (MSJA) je organizovala petodnevnu studijsku posjetu Torinu, gdje 16 učesnika – delegata iz Ulcinja (proizvođači voća i povrća, maslinari, žene preduzetnice koje rade na očuvanju i pripremi tradicionalnih recepata i ribari) od 24.09 do 28.09.2022. godine imalo mogućnost da obiđu sajam Terra Madre i upoznaju se sa proizvođačima iz drugih zemalja, raznim proizvodima i načinima očuvanja autohtonih vrsta sjemena i recepata, kao i očuvanju tla, voda, prirode. Tokom prvog dana našeg učešća, Izv.Dir. MJSA-Dr Martin Schneider-Jacoby Assoc. Zenepa Lika prezentirala je pilot projekat Foodnected-Crna Gora, gdje je publici objasnila početne korake projekta kao što su monitoring upitnik, gdje su svi učesnici u svojoj oblasti, u okviru njihovih mogućnosti, odgovarali na prikladna pitanja, o dvodnevnoj radionici na temi SlowFood metodologiji i značaju očuvanja autohtonih sorti, kao i o osnivanju zajednice, o dvodnevnom pijačnim danom na Solani u okviru 2nd Bird Salt People:FEST kao i o izradu Strateškog dokumenta za razvoj i jačanje lokalne zajednice sa fokusom organske i održive poljoprivrede za Opštinu Ulcinj, za naredne tri godine.

Učesnici su imali mogućnost da posjete različite štandove gdje je oko 130 izlagača iz svih krajeva svijeta izlagalo svoje proizvode, način proizvodnje i metodologiju obrade tla, kao i očuvanja autohtonih vrsta sjemena. Oni su imali mogućnost, kroz zaista impresivne izložbene prostore, da prate predavanja i rasprave na teme Edukacija, Biodiverzitet i Aktivizam, da prisustvuju obrazovnim aktivnostima i raznim konferencijama, da slušaju i prate istraživanja o regeneraciji prehrambenih sistema kao odgovor na klimatske, zdravstvene i geopolitičke krize: od regeneracije tla – agroekologije, vrtova, livada, monokultura i urbanizacije – do regeneracije tla gradova, odnos ljudi prema selu i uloga prehrambenih politika, kao i odnosi, oblici solidarnosti koji se odnose na hranu, socijalnu poljoprivredu, ekonomiju zajednice, rodnu ravnopravnost, zakonitost i dostojanstvo rada.

Nakon završetka Terra Madre, učesnici su, organizovanim posjetma, obišli više poljoprivrednika i domaćinstava u okolini Torina, koja su svi povezana kroz SlowFood presidia i rade na održivom uzgoju raznih domaćih proizvoda, istražuju i sarađuju sa Institutom mikrobiologije i  njihovom pronalaženju novih principa za uzgoj i očuvanje voća i povrća, u čemu su vrlo uspješni.

Naše učesnike je naročito impresionirala posjeta kooperativi „Il Frutto Permesso“ koja je osnovana prije 35godina, gdje se pet različitih proizvodjača povezalo u zajednicu i tako više od tri decenije snabdjevaju škole i region Torina autohtonim organskim sortama jabuka i drugih proizvoda. Oni uspjevaju čak da svoje proizvode i izvoze na njemačko i englesko tržište. Takođe, u ovoj velikoj kooperativi nema otpada, jer se svaka jabuka iskoristi na raznorazne načine, od proizvodnje sokova, kompota i džemova, pa na kraju se i autohtona vrsta goveda na njihovoj farmi hrani otpacima jabuka i voća. Kako bi bili nezavisni od sezone berbe, kooperativa je staru zgradu sanirala i prenamjenila u smještaj za vikend posjetioce i u prizemlju otvorila restoran gdje se služe voće, povrće i žitarice, kao i meso isključivo iz sopstvene proizvodnje. Kooperativa ima svoj dućan unutar stare zgrade (koja je tipično pijemontskog stila) a isto tako ima dvije prodavnice u Torinu. Kako bi radili na podizanju svijesti kod mlađih generacija oni održavaju radne mobe i edukativne sesije u saradnji sa okolnim  školama.

Ovaj projekat ima za cilj da u Ulcinju pokrene Slowfood principe i koncept odrzive i organske proizvodnje koje bi gradu, koji je svoju strategiju usmjerio na razvoj turizma, doprinijele da se on prepozna i po održivoj organskoj poljoprivredi i specifičnim lokalnim ukusima. Isto cemo raditi na tome da neke od nasih specificnih i tradicionalne recepte stavimo u Ark of taste listi a predstavlja međunarodni katalog ugrožene baštine „hrane“ koju održava globalni pokret Slow Food. Ark je dizajniran za očuvanje  hrane koja je proizvedena na održiv način, jedinstvenog ukusa i dio je posebne ekoregije.

Foodnected pilot projekat za Crnu Goru finansira MAVA Fondacija koji sprovodi NVO MSJA-Dr Martin Schneider-Jacoby u partnerstvu sa Centar za zastitu i proucavanje ptice Crne Gore

S postovanjem,

Zenepa Lika, d.i.a

  • 1

    Radio