AKTUELNO Više

Šehović, Nuhodžić i Veljović: Naša djeca će rasti zaštićena

Prej tvteuta14:42 4 Decembar 2019

„Nagon da se dijete zaštiti, da se učini bezbjednim i da mu se omogući zdravo djetinjstvo, prirodna je potreba svakog zdravog, odraslog čovjeka. Upravo zato, kako zbog same djece i naše potrebe da ih zaštitimo, tako i zbog činjenice da će oni sjutra graditi naš svijet, mi imamo i moralnu i svaku drugu obavezu da, kao sistem, učinimo sve što je do nas da budu sigurni“, poručio je ministar prosvjete dr Damir Šehović na današnjem potpisivanju sporazuma „Bezbjednost djece“ u školi „Pavle Rovinski“.

Sporazum je potpisan sa ministrom unutrašnjih poslova Mevludinom Nuhodžićem i direktorom Uprave policije Veselinom Veljovićem, a prisutnima se obratila i direktorica Škole Dijana Laković. Sporazum se odnosi na predavanja predstavnika MUP-a i Uprave policije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, na teme od izuzetne važnosti za djecu: bezbjednost djece u saobraćaju; vršnjačko nasilje; prevencija i zaštita djece od opojnih droga i alkohola; bezbjedno korišćenje interneta; zaštita od trgovine ljudima, te zaštita od prirodnih nepogoda, ali i maloljetnička delikvencija. Program se realizuje se u toku nastavne godine u osnovnim školama. 

Prisutnima su još jednom predočene i nedavno uvedene mjere borbe protiv vršnjačkog nasilja: otvorena telefonska linija na koju se može prijavljivati vršnjačko nasilje; formiran je i nacionalni i školski timovi za borbu protiv nasilja; mijenja se sistem evidencije nasilja u školama tako da bude značajno ažurniji; a mijenjaju se i propisi tako a bude pojačana i odgovornost direktora i odgovornost učenika.

„Prevencija i zaštita djece od droga i alkohola nije ništa manje važna tema ovog Programa, dodao je Šehović. Vjerujem da na djecu najveći utisak može ostaviti situacija u kojoj im obučena lica predoče sve rizike, te predoče da takvo ponašanje nije popularno, zabavno ni dobro, već razarajuće“, dodao je Šehović, zaključivši konstatacijom da: „Ovime djeci poručujemo da imaju pravo da traže zaštitu; da imaju pravo da traže informacije. Da je sistem tu zbog pojedinca“.

Ministar Nuhodžić rekao je: „Današnje potpisivanje Protokola pokazuje da je to jedan od naših prioritetnih zadataka. Djeca imaju pavo a budu zaštićena od svih oblika nasilja , a društvo je dužno da im omogući mirno i bezbjedno djetinjstvo“. Dodao je i da: „Svi moramo više raditi na prevenciji i edukaciji, pa smo i inicirali ovaj program kako bismo približili policiju djeci. Zahvalan sam Ministarstvu prosvjete za podršku toj inicijativi. Jer, moramo učiti djecu da je svako nasilje neprihvatljivo i da se na nasilje ne odgovara nasiljem. Neophodno je da ujedinimo snage kako bismo ih sve vidjeli sa osmijehom na licima„.

Veljović je poručio: „Crnu Goru ne zaobilaze savremeni izazovi u dijelu bezbjednosti, te ih moramo prepoznati i zaštititi svoju djecu. Program je osmišljen u njihovom najboljem interesu. Djeca treba da znaju da na policiju uvijek mogu da računaju i da joj se uvijek mogu obratiti“.

Na događaju je poručeno da, u borbi sa vršnjačkim nasiljem, svi nadležni organi moraju biti uključeni, te je, u tom kontekstu, direktorica poručila da: „Potpisivanje Protokola znači pomoć i podršku školi tamo gdje ona ne može sama.

     PR Služba Ministarstva prosvjete

  • 1

    Radio