SliderMN Više

SDT provjerava kako je Spajić trošio državni novac

Prej tvteuta14:11 7 Novembar 2022

Vrhovno državno tužilaštvo dostavilo je Specijalnom dežavnom tužilaštvu na dalje postupanje Izvještaj DRI o reviziji Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2021. godinu, saznaje CdM.

Državna revizorska institucija dala je duplo negativno mišljenje na prošlogodišnji završni račun budžeta zato što je utvrđeno da su kršeni brojni zakoni, da prilivi u budžetu nijesu prikazani u skaldu sa zakonom, da je donijeto rješenje o privremenom finasiranju iz budžeta bez limita potrošnje, te da novac nije preusmjeravan u skladu sa zakonskim procedurama.

DRI je utvrdila brojne nepravilnosti u završnom računu budžeta za 2021. godinu, kada je na čelu Ministarstva finansija i socijalnog staranja bio Milojko Spajić, aktuelni lider Pokreta Evropa sad. DRI je u svom izvještaju konstatovala da su Spajić i tadašnji ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić mimo zakona podijelili 28,5 miliona eura.

Državna revizorska institucija je utvrdila da je prošle godine iz državnog budžeta isplaćeno 11,13 miliona eura za angažovanje ugovoraca o djelu, da je bio veliki broj ugovora za već sistematizovana radna mjesta dok za dio tih ugovora ne postoji dokumentacija da je taj posao obavljen.

DRI je konstatovala da iz tekuće budžetske rezerve je isplaćeno skoro 29 miliona miliona eura bez mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije (AZK), ukupne neizmirene obaveze države su bile 122,88 miliona eura, nezakonita preusmjeravanja budžetske potrošnje iznosila su oko 25 miliona eura, zaključivani su ugovori o radu za dopunske poslove uz kršenje Zakona o radu, dok su u privremenom finansiranju pare dijeljene potrošačkim jedinicama po diskrecionim odlukama Ministarstva finansija.

  • 1

    Radio