SliderMN Više

SDT podignuo 12 optužnica u aferi „stanovi“, a evo i protiv koga

Prej tvteuta12:57 4 Jul 2023

Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminla, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo neposrednu optužnicu protiv okrivljenih Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje VlahovićSuzane Pribilović, Damira Šehovića, Ivana Brajovića, Dragice Sekulić,  Dražena Miličkovića, Osmana Nurkovića, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića, zbog postojanja sumnje da su, u periodu od 2016. do 2020.godine, kao članovi Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore, u saizvršilaštvu, učinili produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora od dvije do 12 godina.

– Naime, okrivljenima se stavlja na teret da su, suprotno Odluci o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, koja je propisivala da se rješavanje stambenih potreba ostvaruje prema planu za rješavanje stambenih potreba koji sadrži iznos sredstava za dodjelu kredita za poboljšanje uslova stanovanja, da se kredit za poboljšanje uslova stanovanja može dodijeliti u iznosu do 15.000 eura, a da se visina kredita utvrđuje na osnovu obima radova koje procjenjuje stručna komisija tadašnje Uprave za imovinu, bez plana za rješavanje stambenih potreba i procjene stručne komisije Uprave, odobrili i dodijelili stambene kredite za poboljšanje uslova stanovanja za 119 javnih funkcionera i zaposlenih u državnim organima i organima državne uprave, u iznosima između 17.500 i 40.000 eura, te im tako pribavili korist, a budžetu Crne Gore nanijeli štetu, u ukupnom iznosu od 2.604,740,59 € – naveo je državni tužilac Vukas Radonjić.

  • 1

    Radio