SliderMN Više

Sastanak u opštini – početak realizacije projekta za vodovod 16. februara

Prej tvteuta14:23 25 Januar 2023

Povodom početka implementacije projekta „Vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali  – V, Ulcinj“ predsjednik Opštine Ulcinj Omer Bajraktari sa saradnicima je održao sastanak sa predstavnicima Vodacoma, kompanijom MPP Jedinstvo kao izvođačem radova, konsulatima iz kompanije Hidrofil, kao i predstavnicima doo „Vodovod i kanalizacija“ – Ulcinj.

Na sastanku je zajednički konstatovano da je Opština Ulcinj ispunila sve preuzete obaveze koje su imale za cilj stvaranje preduslova za početak realizacije projekta. Postignut je dogovor da realizacija projekta počne 16. februara, dok će u međuvremenu Opština i ViK  dostaviti Izvođaču listu projektnih mjera koje bi trebalo da budu prioritetne za realizaciju.

Projekta „Vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali  – V, Ulcinj“ predstavlja najveće i najvažnije infrastrukturno ulaganje u vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na teritoriji opštine Ulcinj. Projekat, koji će se realizovati u nekoliko faza, je dio kreditnog aranžmana sa Njemačkom razvojnom bankom KFW.

  • 1

    Radio