Sastanak predstavnika „Morsko dobro“ sa predstavnicima Opštine Ulcinj

Prej tvteuta15:05 26 Avgust 2021

Na inicijativu predsjednika Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Blaža Rađenovića, organizovan je sastanak sa potpredsjednicom Opštine Ulcinj Hadidžom Đoni, direktorom  JP„Komunalne djelatnosti“  Skenderom Kalezićem i direktoricom NVO „Green Home“ Azrom Vuković kako bi se pronašlo rješenje za dugogodišnji problem kada je komunalni red u pitanju na teritoriji opštine Ulcinj.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik direktora Nikola Rađenović, koordinator PJ Morskog dobra za Bar i Ulcinj Omer Barjaktari,  koordinator Službe za kontrolu i održivi razvoj gospodin Srđan Radić i službenik za kontrolu Ranko Stojanović.
Uvodnu riječ na sastanku imao je gospodin Blažo Rađenović, koji je prisutnima poželio dobrodošlicu i izrazio spremnost u iznalaženju rješenja ovog velikog problema, sa kojim se susreću kako stanovnici Ulcinja tako i brojni turisti. Uzimaući u obzir da su i ove sezone zbog krize izazvane COVIDOM – 19 umanjena zakupna cijena za 50%, što direktno utiče na prihod preduzeća, sa zadovoljstvom možemo reći da smo poseban akcenat u Planu investicionih aktivnosti stavili na kapitalne projekte u ovoj opštini.Jedan od brojnih problema kada je komunalni red u pitanju jesu i vikend kućice na Adi Bojani. Prema resornom Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućen je zahtjev kako bi se tender za stotinu nelegalnih objekata odložio za narednu godinu, čime bi se napravile izmjene i sam prostor uveo u regularne zakonske okvire.
Pomoćnik direktora Nikola Rađenović obavjestio je prisutne da je prisustvovao sastanku u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na kojem je jedna o tema bila i problem divljih deponija, kojih na prostoru Ade Bojane ima preko 75. Problem odlaganja otpada je dugogodišnji i ne možemo krivca tražiti ni na jednoj strani, zajedničkim snagama, a uz pomoć lokalne samouprave moramo primorati kako zakupce kupališta i privremenih objekata, tako i građane da moraju poštovati komunalni red.
Potpresjednica Opštine Ulcinj iskazala je svoje nezadovoljstvo kada je u pitanju odnos Morskog dobra prema ovoj Opštini, koji datira još iz prethodnog perioda. Između ostalog je navela da su zakazale Ulcinjske inspekcijske službe i da grad nema dovoljno kapaciteta da se suoči sa brojnim problemima, te da očekuje da će Javno preduzeće mnogo angažvanije ponašati, naročito kada se radi o zoni morskog dobra koja zauzima 60% od ukupne teritorije sa kojom raspolaže.
Direktor Javnog preduzeća „Komunalnih djelatnosti“ d.o.o. gospodin Skender Kalezić je ukazao prisutnima na probleme sa kojim se Javno preduzeće suočava.  Neizmirivanje obaveza zakupaca kupališta i privremenih objekata prema komunalnim uslugama, jedan je od razloga za nekontrolisano deponovanje otpada pravljenje divljih deponija.
 Zaključak ovog sastanka je postignut dogovor da će Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore usloviti da  aneks ugovora neće moći biti potpisan bez dokaza o izmirenim obavezama iz pethodnog perioda prema JP „Komunalne djelatnosti“ d.o.o. Opštine Ulcinj, kao i da će Javno preduzeće predvidjeti iznos od 10. 000,00 eura Planom  za 2022. godinu.
Direktor Skender Kalezić je na kraju saopštio da će JP„Komunalne djelatnosti“ d.o.o. Opštine Ulcinj uplatiti iznos od 5.000,00 eura kao po dogovoru, te ostali očekuju od predsjednika Opštine Ulcinj Aleksandra Dabovića da uplati preostali iznos od 10.000,00 eura, u cilju javnog interesa i što brže realizacije.

  • 1

    Radio