SPORT Više

SASTANAK MEDIJA I PREDSTAVNIKA PRAVOSUĐA: POBOLJŠATI SARADNJU MEDIJA I TUŽILAŠTVA

Prej tvteuta09:16 28 Oktobar 2017

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, u saradnji sa TV Prva, sprovodi projekat Jačanje uloge medije u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori“ uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa Profesionalizacije medija. U cilju jačanja odnosa medija i organizacija civilnog društva, s jedne strane, i predstavnika sistema pravosuđa, na drugoj strani, organizovan je radni  sastanak na kome se diskutovalo o njihovoj međusobnoj saradnji.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povećanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

  • 1

    Radio