SliderMN Više

Sastanak Đeka – Abdrahmanov: Zaštita ljudskih i manjinskih prava direktno je povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti

Prej tvteuta13:32 6 Oktobar 2022

Zaštita ljudskih i manjinskih prava direktno je povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti,istakao je ministar Fatmir Đeka u razgovoru sa Visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Kajratom Abdrahmanovim.

Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine u Izvještaju koji je pratio njegovu ekspertsku misiju 2021. godine, konstatovao je za Crnu Goru da je izgradila jak i dobar zakonodavni okvir zaštite manjinskih prava, evidentirao ukupnu saglasnost svih aktera za bolju implementaciju istog i pozdravio zadovoljstvo pravnim mehanizmima za unapređenje interesa manjinskih naroda.

Ministar Đeka i Nj.E. Abdrahmanov saglasni su da raznolika društva moraju biti vođena dobrim integracionim politikama, ta da iste mogu direktno smanjiti konflikte i biti preduslov za izgradnju društva ravnopravnosti.

Na okruglom stolu koji je Kancelarija Visokog komesara organizovala u Hagu, Kraljevina Nizozemska na temu razmjene iskustava o integracionim politikama su u jugoistočnoj Evropi konstatovano je da Crna Gora posvećeno radi na zaštiti i unapređenju položaja manjinskih zajednica i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.
Ministar Đeka ponovio je da manjine u Crnoj Gori daju punu podršku njenim integracionim procesima.
Gjeka je mišljenja da je suština zaštite pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u obezbjeđivanju uslova u kojima mogu nesmetano i bez pritisaka funkcionisati i razvijati se sa svim svojim posebnostima.
Đeka je predstavio zakonodavni i institucionalni okvir zaštite manjinskih prava kojim se unapređuje njihov integrisani pristup sa ciljem stavljanja kvantiteta različitih činilaca u funkciju promocije, poštovanja i zaštite manjinskih prava uz njihovu punu usklađenost.
Većina predstavnika/ca zemalja učesnica predstavila je identične izazove u integraciji raznolikog društva.Iste su u vezi sa upotrebom službenog i jezika u službenoj upotrebi, uključivanju nevladinog sektora u sprovođenje nacionalnih politika, većim ljudskim i finansijskim resursima zaduženim za njihovo sprovođenje.
Događaj je, dodatno, bio prilika za povezivanje predstavnika/ca centralizovanih mehanizama, agencija i institucija u čijem su mandatu manjinske politike, te učvršćivanje kontakata sa ciljem ubrzavanja razvoja profesionalnog foruma za dalju saradnju i inicijative.

 

  • 1

    Radio