TURIZËM Više

Sasatanak Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa Poreskom upravom Crne Gore

Prej tvteuta10:12 29 Mart 2019

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u Budvi održan je sastanak predstavnika Poreske uprave Crne Gore i predstavnika Javnog preduzeća. Cilj sastanka bio je postizanje dogovora oko podrške Javnog preduzeća u realizaciji planiranih ciljeva Poreske uprave za vrijeme pripreme i praćenja turističke sezone 2019. godine.

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša je naglasio da je Poreska uprava pripremila analizu poslednjih pet turističkih sezona, kako bi imali bolju evidienciju stanja pri kontroli za vrijeme ljetnje sezone.

Direktor JP za upravljanje morskim dobrom Predrag Jelušić je naveo da je ovo preduzeće na raspolaganju za saradnju sa inspektorima poreske uprave, te da će novine uvedene novim Pravilnikom za uređena i izgrađena kupališta i novine u upravljanju objektima obalne infrastrukture dodatno uvesti red u načinu poslovanja ugostiteljskih objekata i drugih privrednih subjekata koji posluju na crnogorskom primorju.

Jelušić naveo da su od ove godine pooštreni uslovi dostave garancija za zakup (minimum u visini ponuđene cijene) što obezbjeđuje efikasniju naplatu prihoda i da je Javno preduzeće perthodne godine naplatilo 1,2 miliona poreza od zakupa morskog dobra.

Na sasatnku su donešeni sledeći zaključi:

  • Javno preduzeće će Ugovorom obavezati zakupce da dostave dokaz da su upisani kod nadležnog poreskog orana (Filijale za registraciju i pružanje usluga poreskim obveznicima)
  • Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će dostaviti Poreskoj upravi ugovore sa zakupcima luka od lokalnog značaja, pristaništa i privezišta u cilju adekvatne kontrole obavljanja djelatnosti iznajmljivana plovila;

Prioritet zajedničkog djelovanja jeste uspostavljanje jednoobraznog i neselektivnog, postupanja prema svim poreskim obveznicima.

                                                                         JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE

 MORSKIM DOBROM CRNE GORE

  • 1

    Radio